Polska

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. ZUS powstał w 1934 r. w wyniku połączenia 5 instytucji zajmujących się poszczególnymi gałęziami ubezpieczeń społecznych. ZUS zajmuje się ustalaniem obowiązku ubezpieczenia a także wymierzaniem i pobieraniem składek wypłatą świadczeń.

 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu. Polski pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do ZUS-u w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy. Składki na ubezpieczenie społeczne wpłacane przez pracowników i pracodawców zasilają Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, którym zarządza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z tego funduszu wypłacane są świadczenia należne ubezpieczonym z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego. Część zgromadzonych składek, ZUS przekazuje na rzecz Otwartych Funduszy Emerytalnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Ważną sferą działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest realizacja umów i porozumień międzynarodowych. W ramach tych zadań ZUS w szczególności:

 

  • wydaje dokumenty dotyczące ustawodawstwa właściwego A1 (dla pracownika delegowanego za granicę, który jest ubezpieczony co najmniej miesiąc wcześniej)
  • przekazuje informacje odpowiednim instytucjom w innych krajach w ramach współpracy przewidzianej tymi umowami i porozumieniami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009.

W zakładce każdego kraju sygnalizujemy zagadnienia ważne dla firm eksportujących lub planujących eksport usług budowlanych. Prezentowane tematy będą poszerzane i omawiane szczegółowo w trakcie rozmów z Partnerami firmy KFE Holding Sp. z o.o. w ramach obowiązków wynikających z umowy o współpracę.

 

Prosimy zapoznać się z informacjami na tej stronie przed rozpoczęciem działalności za granicą a następnie śledzić aktualizacje. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, który pomoże wyjaśnić znaczenie prezentowanych zapisów lub dokumentów.

 

Ze względu na złożoność zagadnień prawnoadministracyjnych związanych z eksportem usług budowlanych, treści prezentowane na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie mogą być traktowane jako wyczerpujący zasób wiedzy w tym przedmiocie i nie mają charakteru porad prawnych ani ekspertyz w tym zakresie. Treści dotyczące aspektów prawnych, zawarte na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie stanowią oferty handlowej.