Polska

183 dni

Zasadniczo pracownicy przedsiębiorstw będący polskimi rezydentami płacą podatki w Polsce. Konwencje międzynarodowe wiążące Polskę i Francję oraz Polskę i Belgię przewidują jednak sytuacje, w których polski pracownik, będący polskim rezydentem w rozumieniu prawa podatkowego ma obowiązek płacenia podatków i składania deklaracji podatkowych w innym kraju. Ma to miejsce gdy osoba ta wykonuje pracę na terytorium tego kraju przez okres przekraczający 183 dni w okresie kolejnych 12 miesięcy.

 

Niekiedy obowiązek podatkowy powstaje w kraju nierezydencji już w momencie rozpoczęcia pracy za granicą, niezależnie od czasu jej wykonywania. Ma to miejsce w przypadku, gdy co najmniej jedno wskazane poniżej kryterium zostanie spełnione:

 

  • pracownik ma zamiar podjąć pracę w kraju nierezydencji przez okres lub okresy przekraczające łącznie 183 dni
  • wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju nierezydencji
  • wynagrodzenia są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w kraju nierezydencji

 

W przypadku delegowania pracowników za granicę, warto zatem starannie zapoznać się z systemem podatkowym obowiązującym w państwie, gdzie pracownik będzie wykonywał pracę.

W zakładce każdego kraju sygnalizujemy zagadnienia ważne dla firm eksportujących lub planujących eksport usług budowlanych. Prezentowane tematy będą poszerzane i omawiane szczegółowo w trakcie rozmów z Partnerami firmy KFE Holding Sp. z o.o. w ramach obowiązków wynikających z umowy o współpracę.

 

Prosimy zapoznać się z informacjami na tej stronie przed rozpoczęciem działalności za granicą a następnie śledzić aktualizacje. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, który pomoże wyjaśnić znaczenie prezentowanych zapisów lub dokumentów.

 

Ze względu na złożoność zagadnień prawnoadministracyjnych związanych z eksportem usług budowlanych, treści prezentowane na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie mogą być traktowane jako wyczerpujący zasób wiedzy w tym przedmiocie i nie mają charakteru porad prawnych ani ekspertyz w tym zakresie. Treści dotyczące aspektów prawnych, zawarte na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie stanowią oferty handlowej.