Polska

EKUZ

W krajach objętych Koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego wydaje się tzw. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to dokument (którego wzór jest jednakowy dla wszystkich krajów), który uprawnia do korzystania z opieki medycznej za granicą w przypadku krótkich wyjazdów.

 

Zasadą jest, że opieka medyczna jest przyznana w takim zakresie jak dla ubezpieczonych obywateli danego kraju. A więc jeżeli w danym kraju istnieje bezpłatna opieka medyczna, to osoba, która zgłosi się do odpowiedniej placówki (nie w każdym ośrodku jest to możliwe) z kartą EKUZ, będzie mogła bezpłatnie się leczyć. Koszt tych świadczeń będzie zwrócony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Trzeba jednak zaznaczyć, że w aktualnym stanie prawnym nie jest możliwe uzyskanie bezpłatnych świadczeń w przypadku gdy osoba wyjeżdża za granicę w celu leczenia.

 

Dla osób ubezpieczonych w Polsce, właśnie NFZ zajmuje się wydawaniem Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego. Podstawą wydania takiej karty dla pracownika delegowanego za granicę jest dokument dotyczący ustawodawstwa właściwego A1.

W zakładce każdego kraju sygnalizujemy zagadnienia ważne dla firm eksportujących lub planujących eksport usług budowlanych. Prezentowane tematy będą poszerzane i omawiane szczegółowo w trakcie rozmów z Partnerami firmy KFE Holding Sp. z o.o. w ramach obowiązków wynikających z umowy o współpracę.

 

Prosimy zapoznać się z informacjami na tej stronie przed rozpoczęciem działalności za granicą a następnie śledzić aktualizacje. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, który pomoże wyjaśnić znaczenie prezentowanych zapisów lub dokumentów.

 

Ze względu na złożoność zagadnień prawnoadministracyjnych związanych z eksportem usług budowlanych, treści prezentowane na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie mogą być traktowane jako wyczerpujący zasób wiedzy w tym przedmiocie i nie mają charakteru porad prawnych ani ekspertyz w tym zakresie. Treści dotyczące aspektów prawnych, zawarte na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie stanowią oferty handlowej.