Drogi Użytkowniku!

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Ci informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twoich wizyt na naszej stronie internetowej. Służy ona przekazaniu Ci informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych jest: KFE Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Czerniakowska 71, numer KRS 0000255059. Mogą nas Państwo identyfikować z markami, których jesteśmy właścicielem, tj.: KomFort Building in Europe, KomFort BASE, Legal Building, Mediren.

We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z nami mailowo na adres: rodo@komfort.be

 

 • W jakim celu pozyskujemy Twoje dane i na jakiej podstawie je wykorzystujemy?

 

Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • gdy jesteś proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu - art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie Twojego zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi, rozwiązanie sporu, utrzymanie kontaktów biznesowych, identyfikacja reprezentantów, osób kontaktowych lub innych pracowników lub współpracowników naszych klientów działających w imieniu tychże naszych klientów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Inne przykłady prawnie uzasadnionego interesu o którym mowa powyżej obejmują:

 • personalizacja doświadczeń użytkowników online oraz poprawa wydajności, użyteczności i efektywności obecności Administratora w Internecie,
 • przeprowadzanie oraz analizowanie naszej działalności marketingowej chyba, że zgodnie z przepisami prawa wymaga to udzielenia odrębnej zgody,
 • zapobieganie nadużyciom, działaniom o charakterze kryminalnym oraz działanie w celu ochrony naszych systemów IT,

 

 

 • Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • dane podawane dobrowolnie

W ramach naszej strony internetowej udostępniamy formularz kontaktowy, który umożliwia Ci przesłanie nam wiadomości. W związku z przesłaniem wiadomości przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres e-mail.

 • dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z Serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

 

 • Czy przetwarzane są moje „wrażliwe” dane osobowe?

 

Administrator nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, na przykład w celach rekrutacyjnych. Dane wrażliwe obejmują dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, przekonań religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej lub karalności użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne.

Apelujemy do użytkowników, aby kierowali się rozwagą, przekazując nam wrażliwe informacje i w żadnym razie nie przekazywali nam wrażliwych informacji, chyba że wyrażą wyraźną zgodę na wykorzystywanie takich informacji przez Administratora w celu prowadzenia przez nas legalnej działalności oraz na powierzenie przetwarzania i przechowywanie takich danych w naszych bazach danych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego czy przekazywanie nam wrażliwych informacji jest lub może być wymagane w konkretnym przypadku, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: rodo@komfort.be

 

 • Czy podanie danych jest obowiązkowe?

 

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej brak uniemożliwi nam podjęcie działania, którego ta zgoda dotyczy. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdej chwili, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże Administrator może wymagać przesłania określonych danych, jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych usług lub wydarzeń. Użytkownik może także zostać zapytany przez Administratora, czy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określony sposób, na co użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub usługi, takie jak newsletter, może w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym takim przesyłanym dokumencie. W przypadku rezygnacji z subskrypcji, Administrator stara się niezwłocznie usunąć informacje na temat użytkownika, jednakże może okazać się, że w celu spełnienia życzenia użytkownika konieczne będzie podanie przez niego dodatkowych danych.

W pkt. 7 wskazano, że użytkownicy mają możliwość skonfigurowania swych przeglądarek internetowych w taki sposób, by odrzucały wszystkie pliki cookie lub powiadamiały o ich instalacji. Należy jednak pamiętać, że po odrzuceniu wszystkich plików cookie, niektóre elementy naszego serwisu mogą nie działać poprawnie.

 

 • Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres wygaśnięcia roszczeń od czasu Twojej ostatniej aktywności na naszej stronie internetowej.

 

 • Czym są pliki cookies?

 

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

 1. identyfikacja potrzeb i zainteresowań Użytkownika,
 2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu),
 4. rozpoznanie używanego urządzenia w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
 5. realizacji ankiet i formularzy,
 6. dostosowanie zawartości i funkcjonowania strony internetowej, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze strony internetowej,

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

Informacje zbierane automatycznie w czasie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej analizujemy przy użyciu narzędzia Google Analitycs. Dostawcą narzędzia Google Analitycs jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics zbiera informacje o odwiedzanych stronach w ramach naszego serwisu. Informacje zebrane w ten sposób będą przekazywane i przechowywane przez Google LLC na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.google.com/analytics

 

 • Dostęp do danych i uprawnienia

 

Z związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień. W celu ich realizacji skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@komfort.be

 1. prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych),
 2. prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić od Ciebie przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie ,lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kiedy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

 • Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym powierzamy do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w ramach naszej strony internetowej powierzamy podmiotowi świadczącemu dla nas usługi hostingowe. Twoje dane osobowe przekazywać będziemy również naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, w celu wykonywania przez nich swoich obowiązków.

 

 • Czy Twoje dane są profilowane?

 

Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.