Eksport usług budowlanych w UE

 

 

Eksport usług budowlanych to świadczenie przez firmę budowlaną usług na terenie kraju innego niż ten, w którym firma posiada swoją główną siedzibę. Eksport usług budowlanych ma miejsce nawet jeżeli rozszerzenie działalności budowlanej dotyczy rynku wewnątrz Unii Europejskiej. W związku z tym, w każdym wypadku przed rozpoczęciem eksportu usług przedsiębiorca budowlany musi znać i spełniać wymagania specyficzne dla danego kraju UE, dotyczące prowadzenia w nim działalności usługowej. Decyzja polskiej firmy budowlanej o świadczeniu usług za granicą powinna być zawsze poprzedzona analizą przepisów ogólnounijnych,  formalnych wymagań w kraju docelowym i w Polsce. W obowiązku polskiego pracodawcy - eksportera usług budowlanych - jest zapoznanie się i spełnienie obowiązków administracyjnych w danym kraju UE i w Polsce.

 

Przybliżeniem zagadnień formalnych, których znajmość jest ważna dla firm eksportujących lub planujących eksport swoich usług budowlanych wewnątrz Unii Europejskiej są informacje zawarte w naszym kompendium aspektów prawnych aspekty prawne dla kontraktu budowlanego w Belgii, Francji, Luksemburgu i Niemczech. Dodatkowo na naszej stronie przedstawiamy informacje o formalnościach i obowiązkach administracyjnych spoczywających na polskim przedsiębiorcy przed uruchomieniem eksportu usług oraz ramy prawne regulacji unijnych.

 

Warto zapoznać się z przedstawianymi przez nas informacjami przed rozpoczęciem działalności za granicą, a następnie śledzić aktualizacje. Należy jednak pamiętać, że prezentowane w naszym serwisie zagadnienia mają charakter wstępu. Dlatego w razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, który pomoże wyjaśnić znaczenie prezentowanych zapisów lub dokumentów. A dla uzyskania całkowitej gwarancji bezpieczeństwa prawnego i administracyjnego zapraszamy do dołączenia do grona Partnerów KomFort, którym oferujemy obsługę prawną, administracyjną, językową i techniczną i pełne wsparcie w czasie realizacji całego kontraktu budowlanego za granicą, w ramach realizacji obowiązków wynikających z umowy o współpracę.

 

Złożoność zagadnień prawnoadministracyjnych związanych z eksportem usług budowlanych sprawia, że treści prezentowane na stronie internetowej www.komfort.be nie mogą być traktowane jako wyczerpujący zasób wiedzy w tym przedmiocie i nie mają charakteru porad prawnych ani ekspertyz w tym zakresie. Treści dotyczące aspektów prawnych, zawarte na stronie internetowej www.komfort.be nie stanowią oferty handlowej.

szukasz

zleceń budowlanych?

W zakładce każdego kraju sygnalizujemy zagadnienia ważne dla firm eksportujących lub planujących eksport usług budowlanych. Prezentowane tematy będą poszerzane i omawiane szczegółowo w trakcie rozmów z Partnerami firmy KFE Holding Sp. z o.o. w ramach obowiązków wynikających z umowy o współpracę.

 

Prosimy zapoznać się z informacjami na tej stronie przed rozpoczęciem działalności za granicą a następnie śledzić aktualizacje. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, który pomoże wyjaśnić znaczenie prezentowanych zapisów lub dokumentów.

 

Ze względu na złożoność zagadnień prawnoadministracyjnych związanych z eksportem usług budowlanych, treści prezentowane na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie mogą być traktowane jako wyczerpujący zasób wiedzy w tym przedmiocie i nie mają charakteru porad prawnych ani ekspertyz w tym zakresie. Treści dotyczące aspektów prawnych, zawarte na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie stanowią oferty handlowej.