UE

Dyrektywa 96/71/WE

 • Dyrektywa 96/71/WE – wykaz warunków pracy, które pracodawca powinien
  zapewnić pracownikom tymczasowo delegowanym za granicę w państwie, do
  którego zostali oddelegowani (państwo przyjmujące). Główny cel dyrektywy to
  zagwarantowanie ochrony pracownikom, jak również zapewnienie usługodawcom
  równych warunków działania.
 • Dyrektywa 2014/67/UE – usprawnienie wdrożenia i egzekwowania dyrektywy
  96/71/WE. W jej treści podniesiono kwestie nadużyć i obejścia przepisów
  dotyczących delegowania, łącznej odpowiedzialności w łańcuchu podwykonawców
  oraz przepływu informacji między państwami członkowskimi.
 • Dyrektywa zmieniająca (UE) 2018/957 – aktualizacja i zmiana dyrektywy
  96/71/WE. Określono w niej zasady dotyczące warunków pracy i ochrony
  bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników delegowanych. Zapewnia ona uczciwe
  wynagrodzenia i równe warunki działania dla przedsiębiorstw delegujących
  pracowników i lokalnym przedsiębiorstwom działającym w państwie przyjmującym
  przy jednoczesnym zachowaniu zasady swobodnego przepływu usług.

W zakładce każdego kraju sygnalizujemy zagadnienia ważne dla firm eksportujących lub planujących eksport usług budowlanych. Prezentowane tematy będą poszerzane i omawiane szczegółowo w trakcie rozmów z Partnerami firmy KFE Holding Sp. z o.o. w ramach obowiązków wynikających z umowy o współpracę.

 

Prosimy zapoznać się z informacjami na tej stronie przed rozpoczęciem działalności za granicą a następnie śledzić aktualizacje. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, który pomoże wyjaśnić znaczenie prezentowanych zapisów lub dokumentów.

 

Ze względu na złożoność zagadnień prawnoadministracyjnych związanych z eksportem usług budowlanych, treści prezentowane na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie mogą być traktowane jako wyczerpujący zasób wiedzy w tym przedmiocie i nie mają charakteru porad prawnych ani ekspertyz w tym zakresie. Treści dotyczące aspektów prawnych, zawarte na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie stanowią oferty handlowej.