5 maja 2023

Efektywność energetyczna w UE – sektor budowlany dla przyszłości

Europejski Zielony Ład i redukcja zostawianego przez Europejczyków śladu węglowego to wyzwanie, ale także prawdziwa szansa dla sektora budowlanego w UE. Zbliża się moment, w którym wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane zostaną do wprowadzenia nowych przepisów o efektywności energetycznej. Przepisy czekają jeszcze na przyjęcie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, jednak jest to tylko formalność i przepisy wejdą w życie w tym roku.

Zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie w latach 2024–2030 mają osiągać oszczędności energii na poziomie półtoraprocent rocznie. Inwestycje mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne będą musiały spełniać nowe surowsze kryteria. Dodatkowo państwa UE będą miały obowiązek corocznej renowacji co najmniej 3% całkowitej powierzchni budynków będących własnością publiczną, na szczeblu centralnym i regionalnym.

Nowe regulacje mają wielkie znaczenie dla sektora budowlanego, stwarzając dodatkowe, nowe zapotrzebowanie na jego usługi. Zielony Ład oznacza ogromny wysiłek skierowany na modernizację budynków mieszkalnych i przemysłowych. Jednocześnie, co jest korzystne dla sektora budowlanego kluczowym czynnikiem oceny przy zamówieniach publicznych będzie wydajność energetyczna realizacji, a nie jak często do tej pory efektywność kosztowa. Oznacza to, że w sektorze budowlanym wzrośnie znaczenie jakości i kompetencji przedsiębiorstw i usługodawców remontowo-budowlanych.

Ze zmienionymi przepisami wiąże się również wzrost dostępności źródeł finansowania modernizacji energetycznej. Do dyspozycji inwestorów, w państwach członkowski, pozostają już teraz fundusze uruchomione na potrzeby uniezależniania się od surowców z Rosji. Realizacja założeń Zielonego Ładu jest kluczem do samowystarczalności energetycznej UE. Dodatkowo w państwach członkowskich uruchomione mają zostać tzw. "zielone", niskooprocentowane kredyty na modernizację energetyczną realizowaną przez inwestorów indywidualnych, przede wszystkim przez gospodarstwa domowe.

Można się spodziewać, że szczególna intensyfikacja projektów modernizacyjnych nastąpi w krajach Europy Zachodniej, które już od kilku lat realizują koncepcję samowystarczalności energetycznej. Oznacza to, że popyt na nowe prace budowlane i remontowe wzrośnie gwałtownie tam, gdzie już obecnie podaż jest niewystarczająca. W tej sytuacji polskie przedsiębiorstwa budowlane oraz indywidualni fachowcy, będą mogli wypełnić brakującą lukę. Polska jednak nie jest jedynym eksporterem usług budowlanych w Europie i choć nasi wykonawcy cieszą się dobrą opinią na rynku europejskim, nie muszą stać się głównymi beneficjentami koniunktury w budownictwie. Jak zawsze kluczowy jest właściwy partner, znający rynek budowlany w danym kraju UE, który zapewni dostęp do odpowiednich i sprofilowanych zleceń budowlanych, a jednocześnie zabezpieczy interesy wykonawcy.

KomFort od ponad 15 lat towarzyszy polskim przedsiębiorcom budowlanym na rynkach krajów Europy zachodniej. Wspieramy polski eksport usług budowlanych, dbamy o jakość kontraktu budowlanego i bezpieczeństwo jego realizacji, wspierając polskich wykonawców w całym procesie realizacji inwestycji budowlanej. Dzięki rozległej sieci zagranicznej współpracy, z inwestorami budowlanymi, oferujemy naszym Polskim partnerom aktualne i zawsze zweryfikowanych propozycje zleceń budowlanych z krajów Unii Europejskiej.

Nowe przepisy o efektywności energetycznej mogą być postrzegane jako trudne i obciążające gospodarkę, stanowią jednak znaczącą szansę dla branży budowlanej. Już dzisiaj zadbaj by wykorzystać tę szansę. Zostań Partnerem KomFortu i zyskaj pewność, że nie ominie Cię możliwość uczestniczenia w kluczowym dla przyszłości wyzwaniu stojącym przed wszystkimi obywatelami UE, ale realizowanym właśnie przez Twoją firmę budowlaną!

Skontaktuj się z nami już dzisiaj:

📞+48 509 691 776

SZUKASZ

zleceń budowlanych?
2 marca 2023

KomFort – sprawna i rzetelna współpraca w branży budowlanej w całej UE

Ostatnie trzy lata były bardzo trudne dla sektora budowlanego w Unii Europejskiej. Pandemia spowodowała ograniczenie warunków pracy, potem wojna sprowadziła niestabilne ceny materiałów energetycznych. Branża budowlana mocno ucierpiała, ale ostatnie analizy wskazują na kolejny duży problem – brak wykwalifikowanej siły roboczej w szeregu wysoko rozwiniętych gospodarek w UE.

Nie jest tajemnicą, że branża budowlana stoi w obliczu trudnej sytuacji z powodu niedoboru siły roboczej. Wiele projektów jest odkładanych lub opóźnianych z powodu trudności ze znalezieniem odpowiednich wykonawców. To nie jest zjawisko nowe, ale wzmaga się w ostatnich latach.

KomFort to firma, która pomaga wypełnić lukę brakujących wykonawców. Łączymy tych, którzy szukają doświadczonych i rzetelnych podwykonawców, z tymi, którzy szukają nowych kontraktów budowlanych. Rozumiemy jak ważna jest współpraca z doświadczonymi profesjonalistami. Wiemy, że sukces inwestycji to właściwi ludzie we właściwym czasie.

Pomagamy w procesie poszukiwania i zatrudniania dobrych wykonawców i wykwalifikowanych pracowników w całej branży budowlanej w UE. Oferujemy dostęp do puli doświadczonych profesjonalistów i możemy szybko połączyć odpowiednich zleceniobiorców z dopasowanymi projektami.

Dobieramy zlecenia do potrzeb i profilu firmy budowlanej i indywidualnych specjalistów z zakresu prac budowlanych, remontowych, czy modernizacyjnych. Współpracując z KomFortem realizator zlecenia budowlanego ma pewność co do wiarygodności i wypłacalności zleceniodawcy. KomFort zapewnia opiekę i pomoc prawną, techniczną i organizacyjną przez cały czas realizacji usługi budowlanej.

Zespół ekspertów KomFortu doskonale zna i rozumie branżę budowlaną. Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc naszym klientom znaleźć odpowiednich partnerów do ich projektów. Naszym celem jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej współpracy, która pozwala firmom znaleźć najlepszego partnera – niezależnie od tego, czy chodzi o projekty przemysłowe na dużą skalę, czy też małe projekty mieszkaniowe.

Usługi

Zlecenie budowlane - realizacja w UE - wiarygodność i bezpieczeństwo.

Współpraca

Bezpieczne wejście na rynek budowlany Unii Europejskiej i rozwój bez ryzyka!

Kontakt

Skontaktuj się z nami już teraz i rozwiń swoje perspektywy budowlane!

+48 509 691 776

czytaj całość
31 stycznia 2023

Dam zlecenie budowlane

Dam zlecenie budowlane – pod takim hasłem może kryć się naprawdę wiele. Zlecenie budowlane może oznaczać zapotrzebowanie na bardzo różne prace remontowo-budowlane. W przypadku budowy, czyli powstawania nowego obiektu budowlanego zlecenie budowlane może dotyczyć całego procesu budowy lub jego poszczególnych faz, na które składają się: stawianie fundamentów, prace ziemne, uzbrojenie, budowa infrastruktury towarzyszącej, stawianie konstrukcji, murowanie, prace dekarskie, prace stolarskie, instalacje wodne i kanalizacyjne, prace elektryczne, i tak dalej. W przypadku remontu, przebudowy lub modernizacji istniejącego już obiektu zakres potencjalnych zleceń może być węższy lub ściśle specjalistyczny, np.: poszukiwanie oferty na wymianę stolarki okiennej, remontu dachu, czy oferta na instalację paneli fotowoltaicznych.  

Dobre zlecenie budowlane z perspektywy firmy budowlanej, czy przyszłego zleceniobiorcy budowlanego to atrakcyjna i pewna propozycja budowy lub remontu. Propozycja, które jest dopasowana do profilu zleceniobiorcy, który spełni wymagania inwestora i zleceniodawcy budowy lub remontu. Dobre zlecenie budowlane uwzględnia kombinację wielu czynników, takich jak świadomość zleceniodawcy w zakresie doboru materiałów pod względem ich jakości i wykonania, akceptacji uczciwej ceny, rozsądnego harmonogramu i pewności wywiązywania się ze zobowiązań finansowych. Dobre zlecenie budowlane to także jasna i szczegółowa umowa określająca zakres prac, warunki płatności i gwarancje.

Dobre zlecenie budowlane jest solidną podstawą udanej realizacji inwestycji budowlanej i satysfakcji zarówno po stronie wykonawcy, jak i inwestora, czy właściciela nieruchomości.

Przedsiębiorca budowlany często nie ma możliwości pełnego rozpoznania jakości zlecenia budowlanego, które otrzymuje. W takim wypadku o powodzeniu realizacji zlecenia i rzetelnym rozliczeniu może decydować jedynie szczęśliwy bieg wypadków. Jednak w biznesie nie można polegać wyłącznie na szczęściu. Przy prowadzeniu firmy warto mieć solidnych i zaufanych partnerów.

KomFort od ponad 15 lat jest źródłem sukcesów polskich firm budowlanych na rynkach zagranicznych. KomFort oferuje współpracę ze starannie dobranymi inwestorami i zleceniodawcami prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych z krajów UE. Polskim eksporterom usług budowlanych KomFort zapewnia dostęp do wyłącznie dobrych, sprawdzonych i pewnych ofert budowlanych. KomFort dba również o prawne, techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo realizacji kontraktu budowlanego i gwarantuje pewność rozliczeń.

Skontaktuj się z nami już dzisiaj: +48 509 691 776

czytaj całość
12 grudnia 2022

Zlecenia budowlane 2023 Czas na dobry kontrakt budowlany

Rok 2022 kończy się w budownictwie w nienajlepszych nastrojach. Wskaźnik zaufania w sektorze budowlanym utrzymuje się na niskich, ujemnych poziomach. Trwały wydaje się jego spadek, który nastąpił w pierwszym kwartale tego roku, po ataku Rosji na Ukrainę.

Na sektor budowlany negatywnie oddziaływały kolejne wstrząsy, najpierw problemy z przerwanymi łańcuchami dostaw, a następnie skutki kryzysu energetycznego i gwałtowny wzrost cen energii i paliw. Wywołana tym kryzysem inflacja jest dodatkowym problemem sektora budowlanego. Te zjawiska nie napawają optymizmem. Dodatkowo według prognoz Komisji Europejskiej szczególnie trudny będzie przyszły rok, w którym wiele krajów UE zmierzy się z ujemnym wzrostem gospodarczym. Na szczęście to właśnie budownictwo wskazywane jest jako sektor podtrzymujący stabilność gospodarczą krajów UE w roku 2023.

Nasza ocena przyszłej sytuacji w budownictwie jest optymistyczna. Dysponujemy największą bazą zweryfikowanych i pewnych ofert remontowych i budowlanych z terminem realizacji w 2023 roku. Nasi partnerzy z krajów UE dają gwarancję pewności zlecenia i finansowej płynności.

W wielu krajach Unii realizowane są intensywne programy inwestycyjne, o charakterze modernizacyjnym i infrastrukturalnym. Ich celem jest zwiększenie efektywności energetycznej gospodarek unijnych, a ich pierwszym beneficjentem są firmy remontowe i budowlane, zaangażowane w realizacje tych inwestycji. Komisja Europejska wskazuje jeden kluczowy czynnik ryzyka dla powodzenia planów modernizacyjnych i utrzymania stabilnego wzrostu gospodarczego – brak wykwalifikowanej siły roboczej w sektorze budowlanym.

Dlatego rok 2023 może być dla Twojej firmy budowlanej rokiem sukcesu i wzrostu! Dzięki współpracy z zaufanymi partnerami – inwestorami i zleceniodawcami budowlanymi, KomFort ma dla polskich wykonawców i przedsiębiorców budowlanych pewne oferty budowlane, z pełną obsługą kontraktu budowlanego. Dołącz do grona naszych klientów i zadbaj o swoją firmę budowlaną w 2023 roku!

Współpraca z KomFortem to dla Twojej firmy budowlanej pewność zlecenia budowlanego i pewność realizacji kontraktu!

Skontaktuj się z nami już dzisiaj: +48 509 691 776

czytaj całość
27 października 2022

KomFort – zlecenia budowlane na miarę

Jeśli Twoja firma specjalizuje się w pracach ogólnobudowlanych - mamy dla Ciebie doskonałe zlecenie budowlane! Jeśli Twoją specjalnością są instalacje sanitarne, czy grzewcze - u nas czekają na Ciebie profilowane oferty od zaufanych inwestorów budowlanych!

A jeśli zajmujesz się pracami elektrycznymi, nie czekaj dłużej - KomFort ma dla Ciebie aktualne zlecenia na prace elektryczne!

Bez zwględu na to, czy działasz głównie w obszarze ogólnobudowlanym, czy wykończeniowym, zajmujesz się stolarką, czy pracami dekarskimi, układasz instalacje elektryczne, grzewcze, czy sanitarne, wykonujesz, czy odnawiasz elewacje KomFort ma dla Ciebie zlecenie!

Do naszej bazy ofert budowlanych stale napływają sprawdzone i pewne zlecenia budowlane z krajów Unii Europejskiej. Współpracujemy wyłącznie ze zweryfikowanymi inwestorami budowlanymi i zleceniodawcami prac budowlanych i remontowych, którzy za pośrednictwem KomFortu szukają dobrych wykonawców w Polsce.

Tworzymy warunki rozwoju w Polsce i na rynku międzynarodowym!

Działamy legalnie, sprawnie i z zaangażowaniem!

Zacznij współpracę z nami i dołącz do Partnerów KomFortu!

📞+48 509 691 776

czytaj całość
28 września 2022

Nie daj się kryzysowi w branży budowlanej! Zlecenia budowlane 2022

Spowolnienie gospodarcze staje się faktem w Europie. Budownictwo jest niestety jedną z jego głównych ofiar. Czy jest sposób by w budownictwie utrzymać się na powierzchni? Co zrobić by Twoja firma budowlana przetrwała kryzys?

Wysokie ceny energii elektrycznej, wysokie ceny gazu, a w Polsce dodatkowo problemy z węglem, wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe, niepewność - negatywne zjawiska w gospodarce skumulowały się w ostatnich miesiącach. Wszystkie te czynniki szczególnie dotkliwie wpływają na warunki inwestowania w sektorze budowlanym. Osłabienie popytu inwestycyjnego po stronie zleceniodawców remontowych i budowlanych jest naturalną konsekwencją rosnącego ryzyka i spadku globalnej aktywności gospodarczej.

Szczególnie narażone na wszystkie negatywne konsekwencje obecnej sytuacji są gospodarki wysoko energochłonne, takie jak m.in. Polska. Dlatego właśnie tutaj trudno patrzeć w przyszłość z optymizmem.

Nadzieją dla polskiego sektora budowlanego jest uruchamianie projektów służących środowisku i zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego – modernizacje i budowy o charakterze energooszczędnym, realizowane w ramach inwestycji ze środków publicznych lub dofinansowywane z pieniędzy publicznych. Czy i kiedy takie projekty zostaną uruchomione nie wiadomo.

Na szczęście sytuacja w bardziej niż Polska rozwiniętych gospodarkach Unii Europejskiej wygląda lepiej. Kraje takie jak Niemcy, Holandia czy Belgia realizują zabezpieczane gwarancjami publicznymi inwestycje modernizacyjne i projekty służące podnoszeniu efektywności energetycznej tych krajów. Stabilność gospodarcza krajów będących w strefie Euro jest większa niż w przypadku krajów poza strefą, narażonych dodatkowo na silne wahania kursu własnej waluty. Silniejsze gospodarki oznaczają także przedsiębiorstwa silniejsze i bardziej odporne na turbulencje gospodarcze. Oprócz tego zawsze są projekty budowlane, remontowe czy modernizacyjne, których po prostu nie można odkładać. Oznacza to, że w krajach UE mimo kryzysu jest wiele jest do zrobienia.

Podjęcie się eksportu usług budowlanych właśnie teraz jest szczególnie dobrym pomysłem. Zlecenia budowlane za granicą to nie tylko zapewnienie sobie ciągłość działałności ale także ochrona przed słabnącą polską walutą.

Inwestorzy budowlani – Partnerzy KomFortu – nie rezygnują z podjętych projektów inwestycyjnych. Wszystkie kontrakty są realizowane. A co więcej, cały czas zgłaszają do nas kolejne oferty – zlecenia budowlane i zlecenia remontowe do szybkiej realizacji jeszcze w 2022, a także w dłuższej perspektywie w 2023.

Realizacja zleceń budowlanych za granicą z KomFortem to pewność nawet przy złej koniunkturze budowlanej w Polsce, a także sposób by uciec przed słabnącym złotym.

Zapytaj o zlecenie: +48 509 691 776

czytaj całość
18 sierpnia 2022

Gdzie szukać zleceń budowlanych?

To pytanie zadają sobie nie tylko początkujący przedsiębiorcy i wykonawcy budowlani czy remontowi. Zleceń budowlanych można szukać w OLX, Gratce, Oferteo, lub w każdym innym serwisie ogłoszeniowym posiadającym zakładkę "szukam zleceń budowlanych". Takie podpowiedzi można znaleźć najczęściej. Nawet gdy nasze pytanie brzmi np.: "gdzie szukać zleceń budowlanych w Niemczech?" najczęstszą podpowiedzią będą wskazane wyżej serwisy. To jednak nie zawsze jest najlepszą radą.

Należy pamiętać, że korzystając z tego typu źródeł musimy liczyć się z ryzykiem, wynikającym z anonimowości oferenta i niepewności co do warunków oferty i rzetelności zleceniodawcy. Ryzyko rośnie wraz ze skalą zlecenia i wyborem ofert o charakterze międzynarodowym. W ostatnim czasie, dodatkowym czynnikiem ryzyka, stała się również inflacja i niepewność w zakresie kosztorysowania i budżetowania inwestycji. Brak dostatecznego zabezpieczenia wypłacalności zleceniodawcy czy inwestora budowlanego lub niewłaściwe zapisy w kontrakcie mogą skończyć się nawet bankructwem przedsiębiorcy budowlanego.

Pytanie podstawowe powinno w takim razie brzmieć:

Gdzie szukać pewnych zleceń budowlanych i remontowych?

Takich zleceń budowlanych najlepiej szukać u zaufanego i rzetelnego podmiotu, który gwarantuje zweryfikowane zlecenia z sektora budowlanego i remontowego i bezpieczeństwo realizacji kontraktu budowlanego, zarówno w przypadku zleceń krajowych jak i zleceń budowlanych z zagranicy.

KomFort działa na rynku od ponad 15 lat i oferuje stały dostęp do aktualnych i zweryfikowanych ogłoszeń budowlanych z Niemiec, Belgii, Holandii, Francji, Luksemburga, Polski i innych krajów UE. Zapewniamy wsparcie w zakresie doboru zlecenia i podpisania gwarantującej spokój umowy na usługi budowlane i remontowe, pomagamy w organizacji całego procesu eksportu usług budowlanych. Jednak przede wszystkim jesteśmy z Wami na miejscu realizacji zlecenia, gdzie nasi doradcy techniczni, prawnicy i tłumacze służą wsparciem i pomocą w czasie realizacji całego kontraktu budowlanego, aż do dnia jego zakończenia i rozliczenia.

 

Firmy budowlane współpracujące z nami z sukcesem od lat działają na rynku Unii Europejskiej!

A oto co o nas mówią nasi Partnerzy:

  • Dlaczego zdecydowaliście się na współpracę z firmą KomFort?

Jeden z naszych wspólników znalazł bardzo interesujące zlecenie w waszej bazie. Postanowiliśmy spróbować. Absolutnie szczerze muszę przyznać, że nie mogliśmy trafić lepiej. Dzięki KomFort uniknęliśmy wielu błędów już na etapie wyboru oferty. Naprawdę lepiej, kiedy ma się solidnego partnera i pomoc we wszystkich kwestiach formalnych, administracyjnych, nie mówiąc już o ogromnym wsparciu podczas negocjowania warunków umowy. A to co jest dla nas największym prezentem to fakt, że nasza ekipa może zostać sama na miejscu realizacji zlecenia, ani ja ani moi wspólnicy nie musimy nadzorować prac. Mamy świetnych pracowników ale kluczowe jest to, że wszystkie bieżące problemy i stałą koordynację już na placu budowy przejmują specjaliści z KomFortu, bo są to faktycznie prawdziwi eksperci europejskiego sektora budowlanego.

Nasz Partner – firma dekarska (dachy płaskie, dachy spadziste, docieplenia) firma z małopolski, od 15 lat na rynku

  • Za co najbardziej ceni Pan współpracę z firmę KomFort?

KomFort pomaga nam w eksporcie usług za granicę. Przede wszystkim KomFort, przedstawia konkretne zlecenia od sprawdzonych i zaufanych firm. Mam pewność, że pracuję legalnie dla uczciwego zleceniodawcy. Wielkim ułatwieniem dla mnie jest też to, że pracownicy firmy KomFort zajmują się niemal całością spraw organizacyjnych – poczynając od pomocy przy negocjacji kontraktu i formalnych - organizują niezbędne do delegowania dokumenty, tłumaczą je. Pomagają też załatwić zakwaterowanie, a na miejscu zapewniają wsparcie koordynatora polskojęzycznego, który przynajmniej raz w tygodniu odwiedza budowę. To naprawdę ogromne wsparcie, nie muszę się niczym martwić, skupiam się wyłącznie na tym, aby jak najlepiej wykonać zlecenie.

Nasz Partner - mikrofirma z Suwałk specjalizująca się w pracach ogólnobudowlanych i instalacyjnych, obecna na rynku od 2005 roku.

czytaj całość