7 november 2017

Polen: de leider in detachering van werknemers in het buitenland

Polen staat al vele jaren vooraan in landen die van de vrijheid gebruik maken om diensten te verlenen en de detachering van werknemers in het buitenland en de ontwikkeling van ondernemingen te bevorderen.

Delegatie van de directoraten De meeste Poolse bedrijven delegeren hun werknemers naar Frankrijk, België, Nederland, Zweden en Duitsland. Deze vorm van dienstverlening is met name populair in de bouw, maar ook in de industrie en de landbouw. De voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen om werknemers te delegeren, zijn niet ingewikkeld - ze moeten een aanzienlijk deel van hun activiteiten in Polen uitvoeren en ten minste één maand lang een arbeidsrelatie met een gedetacheerde werknemer aan ZUS bewijzen. "Voordat een buitenlands contract wordt geïmplementeerd, moet het bedrijf ook de formaliteiten in het gastland invullen. In deze richting kan het echter rekenen op de hulp van specialisten van KomFort Poland, die al jaren bouwbedrijven op de Europese markt vertegenwoordigen " Onthechting - is niet eenzijdig Polen is een leider in het aanbieden van grensoverschrijdende diensten. In 2009 werd het fenomeen van detachering gebagatelliseerd door de verslechtering van de economische situatie als gevolg van de crisis. Recente gegevens wijzen uit dat er in de Europese Unie ongeveer 1 miljoen gedetacheerde werknemers zijn, waarvan meer dan 20% in het Pools. Franse en Duitse werknemers staan ​​vlak achter hen. Het groeiend aantal geplaatste mensen werkt in twee richtingen. Veel buitenlanders werken in Polen, onder meer met delegatie uit Wit-Rusland, Oekraïne en China. Ze zijn voornamelijk aanwezig in de bouwsector en de industrie.

BENT U OP ZOEK NAAR EEN

onderaannemer?
23 juni 2016

Hoofdkwartier van de NAVO: grote bouwprojecten hebben ervaren onderaannemers nodig

De bouw van het NAVO-hoofdkwartier begon op 18 oktober 2010. De aanzienlijke investering, geschat op 750 miljoen euro, zal passende beveiligingsmaatregelen introduceren die het resultaat zijn van de politieke en militaire aard van de NAVO en creëren een plek die bevorderlijk is voor ontwikkeling met de veranderingen die zich in de wereld voordoen. Het gebouw zelf is ecologisch en functioneel. Het zal bestaan ​​uit acht vleugels die samenkomen in de met glas overdekte hal. 20.000 m² kantoren, conferentiezalen, perscentrum, restaurants en parkeergarages zijn ontworpen om het werk van bijna 5.000 mensen, diplomaten, functionarissen en soldaten te verbeteren. Bovendien zullen moderne isolatieoplossingen en geavanceerde verlichtingssystemen helpen het energieverbruik te verminderen. Het bouwbedrijf in Krakau werkt sinds november 2012 als onderaannemer. Het contract omvat de bouw van thermische en waterdichtmakende voorzieningen voor 65.000 m² platte daken met geëxpandeerd glas en bitumen. Het project wordt uitgevoerd door tientallen gekwalificeerde en ervaren medewerkers. De hulp van KomFort bestond uit:
  • Presentatie van een ervaren en betrouwbare onderaannemer
  • Hulp bij het opstellen van een wederzijds voordelige waardering
  • Voorbereiding van de nodige formaliteiten om diensten te verlenen in België (inclusief A1-certificaat, registratie in het Limosa-systeem)
  • Voorbereiding van de nodige documentatie voor onderaannemers om de bouwplaats te betreden
Uw bedrijf heeft ook de mogelijkheid om aan dergelijke interessante en belangrijke projecten te werken. Neem contact op met een Komfort-vertegenwoordiger bij u in de buurt en ontdek wat wij u kunnen bieden.
Meer lezen
26 februari 2016

4 dingen om te onthouden van een buitenlandse onderaannemer

Al meer dan 10 jaar is KomFort actief op de Europese bouwmarkt en ondersteunt het Poolse bedrijven bij de grensoverschrijdende levering van diensten. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij bepalen bij welke aspecten en problemen een buitenlandse onderneming moet letten bij het werken met onderaannemers uit Polen. Poolse bouwteams die actief zijn op buitenlandse markten zijn concurrerend met lokale bedrijven. Ze werken efficiënt en professioneel. Buitenlandse klanten waarderen de multitasking-vaardigheden van Poolse teams. Hier zijn enkele belangrijke kwesties voor klanten in België, Duitsland of Luxemburg wanneer zij besluiten samen te werken met een Pools bouwbedrijf. Juridische samenwerking Momenteel leggen buitenlandse ondernemers eerst de legaliteit van de diensten van onderaannemers vast. Controles op bouwplaatsen en hoge boetes voor illegale tewerkstelling van buitenlandse bedrijven betekenen dat de gevolgen van het overtreden van de wet eenvoudigweg niet de moeite waard zijn om risico's te nemen. "Juridische samenwerking moet ook een prioriteit zijn voor Poolse bedrijven die hun constructiediensten op lange termijn willen exporteren. [...]" Bedrijven die 'zwart' werken, kunnen het slachtoffer worden van fraude. Wanneer de regisseur zijn geld niet betaalt, blijven ze meestal op het ijs. In feite is er geen juridisch middel om de betaling af te dwingen. Een hoog niveau van diensten Werkgevers die onderaannemers in dienst nemen, verwachten een hoog serviceniveau. Gelukkig hebben Poolse bedrijven een goede reputatie. Dit probleem is al geverifieerd in de fase van de voorbereidende onderhandelingen. Buitenlandse managers waarderen bedrijven met marktervaring, en idealiter als het bouwteam eerder in het buitenland heeft gewerkt.
  • Werkproductiviteit is een ander kenmerk
  • Poolse bouwers werken efficiënt
  • Flexibiliteit en snelle aanpassing aan verschillende projecten
Poolse bedrijven zijn vaak gespecialiseerd in verschillende sectoren. Werknemers zijn bijvoorbeeld gespecialiseerd in algemeen bouwwerk en hebben een grote ervaring in interieurafwerkingen.
Meer lezen
25 augustus 2015

KFE Holding: uitbreiding van ons bedrijf

De naam van KomFort Polska is vervangen door KFE Holding Sp. Zoo. De veranderingen houden verband met de opeenvolgende uitbreiding van activiteiten in verschillende sectoren en landen. Ondanks de naamswijzigingen worden de eerdere aanbiedingen voor bouwbedrijven en de volledige service van internationale contracten altijd in hetzelfde bereik gemaakt. KomFort opereert onafhankelijk in de Europese bouwmarkt en is tegelijkertijd eigendom van de KFE Holding Group. KFE Holding Sp. Zoo. is een link tussen een aantal bedrijven die dezelfde principes van partnerschap toepassen in verschillende landen en in verschillende landen. Momenteel werken we graag samen met partners in Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg. Onderaannemers uit Polen, evenals uit Spanje of Portugal, hebben dankzij de samenwerking met KomFort de mogelijkheid om wettelijke bouwcontracten in het buitenland te realiseren. Onze specialisten bieden hen uitgebreide juridische, administratieve, taalkundige en organisatorische ondersteuning. Het wijzigen van de naam van het bedrijf heeft geen invloed op de bestaande activiteiten van KomFort, de samenwerking met partners of de verplichtingen van de contractanten. Alle contactgegevens (postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen, enz.) Blijven ongewijzigd.
Meer lezen
7 mei 2015

Initiatie van nieuwe kansen op de Duitse markt

Hoewel KomFort al bijna twee jaar in Duitsland actief is, kunnen we nu al zeggen dat het besluit om samenwerking met onze buren aan te gaan accuraat was en export van bouwdiensten naar veel bedrijven toestond. Hoe gaat het werk in Duitsland? Hoe worden Poolse specialisten beoordeeld? Robert Katzmarczyk, die KomFort Polska vertegenwoordigt op de Duitse markt, is verantwoordelijk voor deze en andere kwesties, evenals voor de verwerving van de bouwopdrachten van Poolse onderaannemers.Hoe krijg je aanbiedingen van onderaannemers uit Polen? Houd je je aan het uitgebreide model?

Mijn dagelijkse werk bestaat voornamelijk uit kijken, browsen, navigeren. Allereerst ben ik op zoek naar bedrijven die mogelijk geïnteresseerd zijn om met ons samen te werken: bedrijven die de aanbesteding hebben gewonnen en die onderaannemers nodig hebben, bedrijven die veel bouwprojecten uitvoeren of die kunnen gewoon onze diensten nodig hebben. Later lijkt het veel op het werk van een vertegenwoordiger: telefoon, vergadering, presentatie. KomFort heeft honderden succesvolle contracten in Frankrijk of België, dus het is iets waar we trots op kunnen zijn. Dankzij dit, als het een vergadering is, is het resultaat in de meeste gevallen positief.


Wat suggereren Duitse klanten wanneer zij een onderaannemingsbedrijf kiezen?

We proberen de klant altijd het bedrijf voor te stellen wiens bedrijfsprofiel overeenkomt met zijn behoeften. Voor een groot deel bepaalt de prijs, maar ook de gedocumenteerde ervaring. Schooldirecteurs weten dat je niet moet riskeren en je alleen laten leiden door financiële argumenten. De mogelijkheid om ter plaatse te communiceren met een Duitse manager is ook belangrijk. Daarom moedigt tenminste een van de werknemers taalvaardigheid aan.


Is de presentatie van het bedrijf voldoende voor de klant om mee te werken?

Het belangrijkste is om een ​​offerte voor te bereiden op basis van de specificaties van het bedrijf. In geval van problemen of vragen, kunnen bedrijven die geïnteresseerd zijn in het exporteren van de diensten rekenen op de steun van de medewerkers van de KomFort-aanbiedingenafdeling. Na de taxatieanalyse wordt de onderaannemer geselecteerd en wordt de ontmoeting met de hoofdaannemer zodanig georganiseerd dat toekomstige zakenpartners elkaar kunnen leren kennen en de details kunnen bespreken. De meest voorkomende beslissing is: we gaan samenwerken of niet.

"Ondernemers zijn vaak onder de indruk van het presentatieniveau van Poolse bedrijven, wat bewijst dat KomFort zeer goed voorbereid is op buitenlandse activiteiten."


Moeten Poolse onderaannemers speciale certificaten hebben, gespecialiseerde cursussen volgen?

Op het gebied van sanitaire of elektrische installaties, kom ik soms in aanmerking voor een CSC-certificaat, maar niet in alle gevallen. Denk bij het werken in Duitsland aan kleding en beschermende kleding. Niet-naleving van gezondheids- en veiligheidsregels kan ernstige gevolgen hebben.

Als u het heeft over bouwsectoren, op welke gebieden besteedt u de meeste aanbiedingen uit?

Tot nu toe was het grootste aantal bestellingen bestemd voor algemene bouwwerkzaamheden, voornamelijk voor de uitvoering van bouwprojecten, van eengezinswoningen tot kantoorgebouwen.


Welke meningen heb je gewoonlijk over het werk van Poolse bedrijven?

Tijdens vergaderingen hoor ik vaak dat onderaannemers snel, grondig en "netjes" werken. Ze zijn in staat om beslissingen te nemen en kennen hun beroep goed, dus ze hoeven niet constant geleid en gecontroleerd te worden. Dit vereenvoudigt de implementatie van het project.


En hoe worden de activiteiten van KomFort beoordeeld?

Over het algemeen heb ik positieve feedback, vooral van kleine en middelgrote bedrijven. Ze zijn vooral geïnteresseerd in onze diensten omdat ze moeite hebben om werknemers in Duitsland te vinden. Ondernemers zijn vaak onder de indruk van het presentatieniveau van Poolse bedrijven, wat bewijst dat KomFort zeer goed voorbereid is op buitenlandse activiteiten.


Dus u kunt de ontwikkeling van het bedrijf in Duitsland verwachten?

Ik hoop het en alles geeft het aan. Ondernemers zijn geïnteresseerd in de diensten van KomFort, we beginnen erkenning te krijgen en worden geassocieerd met goede contractanten. Aan de andere kant zijn de Poolse bouwbedrijven bereid hun orders in te dienen omdat de werknemers vaak ervaring hebben met het uitvoeren van bouwwerkzaamheden in Duitsland en de taal beheersen op het niveau van communicatie. De omgeving van beide landen is ook een argument voor exporterende diensten alleen voor onze westelijke grens.

Meer lezen
19 december 2014

Internationale ontwikkeling van bouwbedrijven

Sinds zijn oprichting heeft KomFort geholpen Poolse bouwbedrijven te ondersteunen en promoten, evenals hun kennis en internationale ervaring te delen. Uitvoer van diensten in Europa kan om verschillende redenen langzaam verlopen: cultureel, taalkundig en administratief. Een belemmering voor de ontwikkeling van internationale operaties ligt in verschillende wettelijke voorschriften of de noodzaak om veel complexe formele kwesties op te lossen. Komfort probeert deze beperkingen op te heffen door uitgebreide ondersteuning te bieden en de internationale handel in constructiediensten effectief te faciliteren. De kennis en ervaring die nodig is om administratieve en juridische kwesties te beheren, is de hoeksteen van elke internationale actie. Hiermee kunt u vereenvoudigde administratieve procedures gebruiken en werken volgens landspecifieke regels. Ons doel is om taal niet alleen als een communicatiemiddel te gebruiken, maar ook als een culturele uitwisseling. Daarom treden we op als tussenpersoon tussen onze klant en onze onderaannemers en bieden we onder andere de vertaling van documenten of taalondersteuning tijdens commerciële besprekingen. Het afsluiten van een onderaannemingscontract stelt bedrijven in staat niet alleen internationale projecten uit te voeren, maar biedt ook een uitstekende mogelijkheid om professionele kennis of culturele ervaringen uit te wisselen tussen werknemers. Dit is in overeenstemming met de belangrijkste aannames van de Europese Unie, die gebaseerd zijn op het bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst. Het hoofddoel van KomFort is om zijn klanten ervaren en ervaren onderaannemers te garanderen, met name in Polen, Spanje en Portugal. U vindt informatie over bouwaanbiedingen in de EU in onze database. Envoyer des commentaires
Meer lezen