Zlecenia budowlane w UE {{span_elements}} zweryfikowane i aktualne sprawdzeni zleceniodawcy wsparcie administracyjne, prawne i techniczne negocjacje kontraktu budowlanego

Oferty budowlane 01

 • Prezentacja zweryfikowanych ofert budowlanych z UE
 • Profesjonalne tłumaczenie dokumentacji
 • Organizacja spotkań ze zleceniodawcą budowlanym
Poprzednie

kontrakt budowlany

Następne

negocjacje

Dowiedz się więcej

negocjacje 02

 • Weryfikacja stawek zleceń budowlanych
 • Przygotowanie i promocja oferty firmowej
 • Wsparcie tłumacza i działu technicznego
Poprzednie

Oferty budowlane

Następne

kontrakt budowlany

Dowiedz się więcej

kontrakt budowlany 03

 • Pomoc w ustaleniu korzystnych warunków kontraktu budowlanego
 • Weryfikacja prawna dokumentacji
 • Pełny zakres tłumaczeń
Poprzednie

negocjacje

Następne

Oferty budowlane

Dowiedz się więcej

Skutecznie promujemy polskie firmy budowlane na rynku UE

Dlaczego warto

Zweryfikowane zlecenia budowlane od sprawdzonych inwestorów z Unii Europejskiej. Nasza baza kontaktów w branży budowlanej obejmuje ponad 500 zleceniodawców - publicznych i prywatnych. Dzięki temu gwarantujemy stałą dostępność nowych i zweryfikowanych zleceń budowlanych.

 

Zapewniamy zlecenie i obsługę kontraktu budowlanego: pomoc prawną, administracyjną i techniczną, przy wsparciu ponad 40 profesjonalnych doradców mających doświadczenie w pracy z firmami budowlanymi na rynku Unii Europejskiej. Nasze główne obszary działań to Niemcy, Francja, Belgia, Luksemburg, Holandia i Polska, ale jesteśmy z Partnerami KomFort również w pozostałych krajach UE.

 

Wspieramy realizację zlecenia budowlanego w zakresie codziennej obsługi Twojej firmy i Twoich pracowników. Oferujemy stałą opiekę tłumaczy, prawników, księgowych i specjalistów technicznych doświadczonych w branży budowlanej na arenia międzynarodowej. Z KomFort Twoja firma może bezpiecznie i komfortowo realizować kontrakty budowlane w Unii Europejskiej!

 

 

KomFort – oferty budowlane w Unii Europejskiej i pełne wsparcie w realizacji kontraktu.

 

Ponad 10 lat

Na rynku budowlanym!

+40

Doradców w Europie

+500

Partnerów z branży budowlanej

+350 zleceń

Codziennie nowe oferty budowlane z UE!

7 krajów

Pośredniczymy w kontraktach budowlanych w Europie

6 języków

Międzynarodowy zespół specjalistów

Chcesz realizować kontrakty budowlane

Za granicą?

Zapewniamy zweryfikowane i aktualne zlecenia budowlane z UE i odciążamy Cię od obowiązków administracyjnych.

Rynek budowlany UE – prawo, aktualności, wydarzenia.

Najnowsze wiadomości

Szukasz

zleceń budowlanych?
30 listopada 2021

Limosa, OPOC/PDOK, czyli usługi budowlane w Belgii

Na europejskim rynku budowlanym działamy od blisko 20 lat. Znamy niuanse prawne i pułapki administracyjne w poszczególnych krajach UE i wiemy gdzie najtrudniej w Unii eksportować jest usługi budowlane. Firmy zagraniczne szczególnie w tym kontekście skarżą się na Belgię.  Jednak nasi Partnerzy nie muszą się tym martwić, wspieramy ich bowiem w całym procesie realizacji zleceń budowlanych za granicą, nawet na najtrudniejszym gruncie.

 

Formalności administracyjne związane ze świadczeniem usług budowlanych w Belgii

Z delegowaniem pracowników do pracy w Belgii wiąże się wiele formalności administracyjnych, które należy spełnić przed przystąpieniem do pracy.

 

Punktem wyjścia do podjęcia legalnej pracy w Belgii jest posiadanie dokumentu A1 poświadczającego, że oddelegowany pracownik na czas  prac na terenie Belgii podlega ustawodawstwu polskiemu w zakresie ubezpieczeń społecznych. Decyzję o wydaniu dokumentu A1, jego ewentualnym wycofaniu bądź stwierdzeniu nieważności podejmuje wyłącznie instytucja ubezpieczeń społecznych państwa członkowskiego.

 

Kolejnym istotnym warunkiem do spełnienia jest posiadanie deklaracji Limosa, która jest potwierdzeniem dokonania obowiązkowego zgłoszenia oddelegowanego pracownika i prac przez niego realizowanych na terenie Belgii w systemie rejestracji zagranicznych pracowników. Zgłoszenia należy dokonać każdorazowo przed rozpoczęciem okresu oddelegowania każdego pracownika. W przypadku braku ważnej deklaracji Limosa grozi grzywna.

 

Oddelegowując pracownika do pracy w Belgii należy mieć również na uwadze obowiązek rejestracji firmy w belgijskim fundusz OPOC/PDOK. Z rejestracją wiąże się obowiązek odprowadzania składek. Brak opłacania składek może skutkować potrąceniem stosownych kwot przez inwestora lub wykonawcę, dla którego taki podwykonawca świadczy usługi budowlane.  Ale co ciekawe w niektórych wypadkach przedsiębiorca może zostać zwolniony z tego obowiązku.

 

W Belgii występuje również obligatoryjny system dziennej rejestracji obecności pracowników na budowie tzw. checkinatwork. Rejestracja jest obowiązkowa dla inwestycji, których wartość całkowita netto jest równa lub wyższa kwocie 500 000,00 € i dotyczy zarówno wykonawców belgijskich jak i zagranicznych. Obowiązek ten spoczywa na wykonawcy lub podwykonawcy w zależności od ustaleń między stronami. Każdy pracownik może codziennie rejestrować swoją obecność samodzielnie lub może to robić brygadzista za całą ekipę.

 

W przypadku realizacji budów publicznych na kwotę równą lub wyższą niż 75 000,00 € (wymagania co do kategorii) oraz na kwotę równą lub wyższą niż 50 000,00 € (wymagania co do podkategorii) jest wymagane pozwolenie budowlane – agréation. Złożenie wniosku o agréation, nie jest proste – wymaga kompletu dokumentów wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

 

Jak wiadomo na czas pracy za granicą polski pracodawca delegujący pracownika do innego państwa członkowskiego jest zobowiązany zapewnić mu wynagrodzenie obowiązujące w tym Państwie, w którym pracownik wykonuje pracę. Obowiązek ten wynika z dyrektywy unijnej nr 96/71/WE. Warunki pracy obowiązujące pracowników delegowanych do Belgii zależą od zbiorowego układu pracy, który reguluje kwestie związane z obowiązującym wynagrodzeniem branżowym oraz przysługującymi dodatkami. Belgijska Inspekcja Pracy, zwraca dużą uwagę na przestrzeganie stawek obowiązującego wynagrodzenia i jest w pełni uprawniona do przeprowadzania kontroli w tym względzie.

 

Wszystkim oddelegowanym pracownikom, którzy w czasie każdego dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym przekraczają okres 183 dni pobytu i pracy na terenie Belgii, pracodawca powinien odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy do belgijskiego urzędu skarbowego. Obowiązek odprowadzenia zaliczek na podatek za pracowników spoczywa na pracodawcy. Co więcej gdy tylko 183 dni zostaną przez pracownika przekroczone, podatek należny do zapłaty w Belgii działa wstecz, od pierwszego dnia delegowania.

 

Wymagania dodatkowe

 

Ze względu na charakter realizowanej budowy, wymagania urzędów miejscowych bądź specyficzne wymagania Zleceniodawcy belgijskiego – zagraniczny wykonanwca może zostać poproszony o dostarczenia dodatkowych dokumentów, jak na przykład construbadge (dokument identyfikujący pracownika budowlanego w Belgii) lub zaświadczeń jak na przykład attestation 403 (zaświadczenie z Belgijskiego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych względem Service Public Fédéral FINANCES).

Covid-19

 

W związku z pandemią Covid-19, obowiązują również zasady dotyczące wjazdu do Belgii dla nierezydentów w zależności od koloru strefy (zielona, pomarańczowa lub czerwona) i dotyczą one przyjazdów z krajów Unii Europejskiej. Wszystkich podróżujących samochodem, samolotem, pociągiem, autokarem lub statkiem do Belgii obowiązuje Formularz Lokalizacji Pasażera (Passenger Locator Form – PLF). Wyjątek stanowią podróżujący samochodem z krajów Unii Europejskiej, przebywający poza granicami Belgii mniej niż 48 godzin. Osoby powracające do Belgii z zagranicy oraz te, które zamierzają pozostać w Belgii dłużej niż 48 godzin muszą wypełnić ten formularz w ciągu 48 godzin przed przybyciem do Belgii.

31 października 2021

Usługi Budowlane: Koronawirus a miejsce pracy

Przez kraje Europy przetacza się kolejna fala koronawirusa. W wielu krajach by móc bez przeszkód uczestniczyć w życiu społecznym konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego szczepienie przeciw Covid-19, negatywnego wyniku testu, czy zaświadczenia o przebyciu choroby. Niektóre kraje wprowadziły możliwość kontrolowania przez pracodawców statusu koronawirusowego pracowników, jednak często w wąskich obszarach, na przykład w przypadku służby zdrowia, czy edukacji.

 

Przepisy w zakresie kontroli epitemologicznej są różne w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, co powoduje wiele wątpliwości szczególnie w przypadku eksportu usług i delegowania pracowników między krajami europejskimi. Wątpliwości te dotyczą również sektora budowlanego.

 

W Belgii gdzie obecnie eksport usług budowlnaych realizuje wielu Partnerów KomFortu kontrowersje budzi tzw. Covid Safe Ticket, który zawiera informacje medyczne odnośnie danego pracownika na temat statusu szczepienia jak również ewentualnego zakażenia koronawirusem. Dzieje się tak ponieważ niektórzy pośród belgijskich pracodawców lub zleceniodawców wymagają od osób zatrudnianych okazania tych informacji. Jest to jednak obecnie w Belgii niezgodne z prawem.

 

Zarówno Wyższa Rada ds. Zapobiegania i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, jak i Urząd Ochrony Danych wydały negatywną opinię w tej sprawie. Bez względu na sektor, pracodawca nie może wymagać okazania certyfikatu Covid-19 od swoich pracowników jak również nie może ich zmusić do zainstalowania lub korzystania z aplikacji  dedykowanej Covid Safe Ticket w celu sprawdzenia statusu szczepień. Według Urzędu Ochrony Danych, żądanie informacji o statusie szczepienia stanowiących dane o stanie zdrowia pracownika wiążą się z przetwarzaniem danych
osobowych, dla którego musi być ustanowiona podstawa prawna.

 

Ponadto, wiąże się to również z brakiem możliwości nagradzania jak i karania pracowników posiadających lub nie Covid Safe Ticket w postaci np.

 • przyznania dodatkowych premii w ramach stosunku pracy,
 • zatrudnienia pracowników jedynie pod warunkiem okazania certyfikatu szczepień,
 • zwolnienia pracownika,
 • nałożenia na pracownika obowiązku pracy zdalnej,
 • odmówienia korzystania ze wspólnych pomieszczeń pracowniczych itp.

 

Należy pamiętać, że brak obowiązku okazania Covid Safe Ticket nie dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych w firmie, ale również osób, które przyjeżdżają do danej firmy w celach świadczenia np. usług naprawczych czy też  inspektorów, którzy posiadają dostęp do firm ze względów zawodowych.

 

Pracodawca belgijski nie ma prawa wymagać okazania dowodu szczepienia od indywidualnego pracowadawcy. Ma jednak możliwość uzyskania, za pośrednictwem swojego lekarza medycyny pracy, ogólnej informacji o odsetku zaszczapionych wśród swojego personelu. Podana wartość nie stanowi informacji o danych osobowych, ale anonimową liczbę, dlatego nie podlega ona ochronie danych osobowych. Jednak nawet w wypadku wysokiego wyszczepienia pracowników wszystkie środki zapobiegawcze w miejscu pracy muszą być nadal przestrzegane.

 

Bez względu na kraj prowadzenia działalności odpowiedzialny pracodawca musi dbać o stosowanie właściwych środków zapobiegawczych wobec wszystkich pracowników, bez rozróżnienia na szczepionych i nieszczepionych. W szczególności konieczne jest zapewnienie zasad zachowania dystansu społecznego w celu maksymalnej ochrony zdrowia pracowników, a tym samym ciągłości prowadzonej działalności. W sektorze budowlanym

Dbamy o bezpieczeństwo naszych Partnerów i ich pracowników dlatego od początku epidemii szczególną uwagę zwracamy na zapewnienie warunków reżimu sanitarnego w miejscu realizacji zlecenia budowlanego.

Aspekty prawne

Baza wiedzy prawnej

Podstawowe informacje prawne dla firm z branży budowlanej zainteresowanych realizacją kontraktów budowlanych w wybranych krajach Unii Europejskiej, w tym m.in.: niezbędne formalności, rejestracja pracowników budowlanych, płaca minimalna, ubezpieczenia społeczne, rejestracja i rozliczenia VAT.

 

Dołącz do zadowolonych Klientów!

Zaufali nam

Firma KomFort pomogła zbudować sukces naszej firmy. Zawsze udzielali niezbędnej pomocy, która znacząco ułatwiała nasze działania. Teraz możemy budować bez ograniczeń.

Grégoire Vincent - POKRYCIA DACHOWE I PRACE OGÓLNOBUDOWLANE