Niemcy

Pozwolenie na prace transgraniczne

Prawo niemieckie przewiduje szczególne uregulowania jeśli chodzi o świadczenie usług transgranicznych. Dlatego każdy przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia usług transgranicznych w odpowiedniej Izbie.

 

Przed rozpoczęciem prac należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie przejściowych i transgranicznych prac na terenie Niemiec. Do wniosku należy załączyć stosowną dokumentację z kraju pochodzenia, które poświadczać będzie działalność firmy w danej branży budowlanej. Warunkiem uzyskania pozwolenia jest ponadto spełnienie kilku warunków przez polską firmę.

W zakładce każdego kraju sygnalizujemy zagadnienia ważne dla firm eksportujących lub planujących eksport usług budowlanych. Prezentowane tematy będą poszerzane i omawiane szczegółowo w trakcie rozmów z Partnerami firmy KFE Holding Sp. z o.o. w ramach obowiązków wynikających z umowy o współpracę.

 

Prosimy zapoznać się z informacjami na tej stronie przed rozpoczęciem działalności za granicą a następnie śledzić aktualizacje. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, który pomoże wyjaśnić znaczenie prezentowanych zapisów lub dokumentów.

 

Ze względu na złożoność zagadnień prawnoadministracyjnych związanych z eksportem usług budowlanych, treści prezentowane na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie mogą być traktowane jako wyczerpujący zasób wiedzy w tym przedmiocie i nie mają charakteru porad prawnych ani ekspertyz w tym zakresie. Treści dotyczące aspektów prawnych, zawarte na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie stanowią oferty handlowej.