Niemcy

Zgłoszenie

Przedsiębiorca działający jako tymczasowy usługodawca w branżach budowlanych na terenie Niemiec zobowiązany jest do złożenia, przed rozpoczęciem prac, pisemnego wniosku do właściwego organu, która została wyznaczona jako organ monitorujący podmioty wykonujące tymczasowo usługi na rynku niemieckim.

Pracodawca delegujący pracowników na teren Niemiec, zobowiązany jest do zgłoszenia do urzędu zarówno miejsca, w którym pracownicy budowlani wykonywać będą pracę, jak i wszystkich pracowników oddelegowanych do realizacji umowy o roboty budowlane. Bardzo ważne jest, aby wszystkie formalności i zgłoszenia zostały załatwione jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Jednocześnie ze zgłoszeniem pracowników, pracodawca zobowiązuje się przestrzegać określonych przepisów prawnych o charakterze pracowniczym na terenie Niemiec.

Za brak zgłoszenia budowy i pracowników lub ich nieterminowe złożenie grozi firmie kara do 30.000,00 €.

Szczegółowych informacji o zgłoszeniu udzielą Państwu konsultacji KomFort – Building in Europe.

W zakładce każdego kraju sygnalizujemy zagadnienia ważne dla firm eksportujących lub planujących eksport usług budowlanych. Prezentowane tematy będą poszerzane i omawiane szczegółowo w trakcie rozmów z Partnerami firmy KFE Holding Sp. z o.o. w ramach obowiązków wynikających z umowy o współpracę.

 

Prosimy zapoznać się z informacjami na tej stronie przed rozpoczęciem działalności za granicą a następnie śledzić aktualizacje. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, który pomoże wyjaśnić znaczenie prezentowanych zapisów lub dokumentów.

 

Ze względu na złożoność zagadnień prawnoadministracyjnych związanych z eksportem usług budowlanych, treści prezentowane na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie mogą być traktowane jako wyczerpujący zasób wiedzy w tym przedmiocie i nie mają charakteru porad prawnych ani ekspertyz w tym zakresie. Treści dotyczące aspektów prawnych, zawarte na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie stanowią oferty handlowej.