Niemcy

SOKA-BAU

SOKA-BAU jest to Niemiecka Urlopowa Kasa Budownictwa, którą wspólnie tworzą tzw. ZVK (niem. Die Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes) tj. Kasa na zaopatrzenie przemysłu budowlanego oraz tzw. ULAK (niem. die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft) tj. Kasa wyrównująca warunki w zakresie wynagrodzenia oraz urlopów w gospodarce budowlanej. Głównym zadaniem SOKA-BAU jest finansowanie roszczeń pracowniczych z tytułu urlopu. Dla branży budowlanej ma ona o tyle istotne znaczenie, iż prowadzi ona tzw. postępowanie urlopowe, które obowiązuje pracodawców niemieckich jak i pracodawców zagranicznych delegujących pracowników do pracy w Niemczech.

 

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w branży budowlanej na terenie Niemiec powinien dokonać zgłoszenia do SOKA-BAU oraz wypełnić wnioski dotyczące nowych pracownika. Od momentu rozpoczęcia prac jest on zobowiązany do uiszczania comiesięcznej składki. SOKA-BAU księguje przekazane w ten sposób kwoty i oblicza na podstawie wniosków roszczenie urlopowe dla pracownika.

 

Jeśli pracodawca zwleka z opłatą miesięcznych składek SOKA-BAU naliczy odsetki za zwłokę w wysokości 5% podwyższonej bazy składki. Należy pamiętać, że nieterminowe płacenie składek stanowi wykroczenie, może być karane grzywną do wysokości nawet 500.000,00 €.

 

Składka na wynagrodzenie urlopowe zmienia się z każdym rokiem. Od stycznia 2015r. wynosi ona 15,10% i liczona jest od wynagrodzenia pracownika brutto.

W zakładce każdego kraju sygnalizujemy zagadnienia ważne dla firm eksportujących lub planujących eksport usług budowlanych. Prezentowane tematy będą poszerzane i omawiane szczegółowo w trakcie rozmów z Partnerami firmy KFE Holding Sp. z o.o. w ramach obowiązków wynikających z umowy o współpracę.

 

Prosimy zapoznać się z informacjami na tej stronie przed rozpoczęciem działalności za granicą a następnie śledzić aktualizacje. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, który pomoże wyjaśnić znaczenie prezentowanych zapisów lub dokumentów.

 

Ze względu na złożoność zagadnień prawnoadministracyjnych związanych z eksportem usług budowlanych, treści prezentowane na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie mogą być traktowane jako wyczerpujący zasób wiedzy w tym przedmiocie i nie mają charakteru porad prawnych ani ekspertyz w tym zakresie. Treści dotyczące aspektów prawnych, zawarte na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie stanowią oferty handlowej.