Niemcy

Stawki minimalne (Mindestlöhne)

Na czas pracy za granicą polski pracodawca delegujący pracownika do Niemiec, powinien zapewnić mu wynagrodzenie w wysokości co najmniej odpowiadającej stawkom obowiązującym w tym państwie gdzie pracownik wykonuje pracę. Taki obowiązek wynika z zarówno z unijnej dyrektywy nr 96/71/WE, oraz z niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmer-Entsendegesetz).

 

Zgodnie z ta ustawą powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie zatrudnienia są wymogi w zakresie wynagrodzeń branżowych – oznacza to, iż w konkretnym przypadku (np. w branży budowlanej) konieczne jest wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia zgodnie ze stawką płacy minimalnej określoną dla poszczególnych krajów związkowych i reguła ta ma zastosowanie, gdy takie minimalne wynagrodzenie ujęte zostało w niemieckiej ustawie o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmer-Entsendegesetz) oraz firma zatrudniająca takiego pracownika zawarła układ zbiorowy pracy w zakresie płacy minimalnej. Powyższa ustawa wskazuje, iż jej przepisy znajdują zastosowanie także w zakresie takich warunków zatrudnienia jak:

 

  • minimalny coroczny płatny urlop,
  • bezpieczeństwo, zdrowie i higiena pracy,
  • równe traktowanie w stosunku do kobiet i mężczyzn oraz inne postanowienia o niedyskryminacji.

 

Ponadto należy pamiętać, że w Niemczech – niezależnie od klasyfikacji branżowej – obowiązuje zakaz wynagrodzenia naruszającego dobre obyczaje. Zgodnie z orzecznictwem Federalnego Urzędu Pracy à naruszenie dobrych obyczajów następuje wówczas, gdy wynagrodzenie jest o ponad 1/3 niższe od wynagrodzenia ustalonego w zbiorowym układzie pracy. Za naruszenie tego obowiązku grozić może odpowiedzialność karna (zgodnie z § 291 niemieckiego kodeksu karnego – lichwa płacowa).

 

Stawki minimalnego wynagrodzenia zgodnie z niemiecką ustawą o oddelegowaniu pracowników w przemyśle budowlanym wynoszą:

 

Pracownik niewykwalifikowany (stawka brutto za godzinę):

  • 11,15€ od 1 stycznia 2015r. (dla landów zachodnich i Berlina),
  • 10,75€ od 1 stycznia 2015r. (dla landów wschodnich).

Pracownik wykwalifikowany (stawka brutto za godzinę):

  • 14,20€ od 1 stycznia 2015r. (dla landów zachodnich i Berlina),
  • 10,75€ od 1 stycznia 2015r. (dla landów wschodnich).

W zakładce każdego kraju sygnalizujemy zagadnienia ważne dla firm eksportujących lub planujących eksport usług budowlanych. Prezentowane tematy będą poszerzane i omawiane szczegółowo w trakcie rozmów z Partnerami firmy KFE Holding Sp. z o.o. w ramach obowiązków wynikających z umowy o współpracę.

 

Prosimy zapoznać się z informacjami na tej stronie przed rozpoczęciem działalności za granicą a następnie śledzić aktualizacje. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, który pomoże wyjaśnić znaczenie prezentowanych zapisów lub dokumentów.

 

Ze względu na złożoność zagadnień prawnoadministracyjnych związanych z eksportem usług budowlanych, treści prezentowane na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie mogą być traktowane jako wyczerpujący zasób wiedzy w tym przedmiocie i nie mają charakteru porad prawnych ani ekspertyz w tym zakresie. Treści dotyczące aspektów prawnych, zawarte na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie stanowią oferty handlowej.