België

OPOC

Getrouwheidszegels

Als ondernemer in de bouwsector in België die werknemers in dienst neemt, bent u onderworpen aan het systeem van getrouwheidszegels dat onder toezicht staat van de PDOK (Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van de Bestaanszekerheidsstelsels). Dit systeem geldt ook voor buitenlandse bedrijven in geval van werkzaamheden die in België worden uitgevoerd, voor zover er geen overeenkomstig systeem van toepassing is in hun eigen land.

Naleving van dit systeem behoort tot de arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst waar, in overeenstemming met de Belgische wetgeving, buitenlandse bedrijven aan moeten voldoen vanaf het moment dat deze werknemers naar België detacheren voor de uitvoering van bouwwerkzaamheden. Volgens dit systeem moet een buitenlandse werkgever na afloop van elk kalenderkwartaal aangifte doen bij de PDOK, in de vorm van een speciaal formulier, waarin het brutoloon van zijn werknemers voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden op het grondgebied van België wordt aangegeven. Vervolgens moet de werkgever een bijdrage ter hoogte van 9,12% van de aangegeven lonen betalen aan de PDOK. Elke werknemer ontvangt jaarlijks een beloning van deze instantie ter hoogte van 9% van het brutoloon voor de werkzaamheden die in België zijn uitgevoerd.

Een buitenlandse werkgever die gevestigd is in één van de Lidstaten van de Europese Unie kan echter profiteren van een versoepeling van deze regels, mits zijn werknemers in hun land van verblijf onderworpen zijn aan een vergelijkbaar systeem gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in België. De PDOK oordeelt of een gegeven systeem wel of niet “vergelijkbaar” is.

Indien een werkgever niet voldoet aan de voorwaarden van het systeem van getrouwheidszegels, dan zal dit worden beschouwd als een schuld ten opzichte van het stelsel van sociale zekerheid en de bestellende partij [opdrachtgever] of ondernemer zal als schuldenaar worden beschouwd op grond van hoofdelijke aansprakelijkheid (klik hier voor meer informatie). KomFort garandeert ondersteuning bij alle handelingen in verband met de aangifte bij de PDOK en zorgt er zo voor dat aan alle verplichtingen wordt voldaan.

 

Weerverletzegels

 

Werkgevers die in België werkzaamheden uitvoeren, maar die hun zetel in een andere Lidstaat van de Europese Unie hebben, zijn niet noodzakelijkerwijs onderworpen aan het systeem van weerverletzegels. Zij moeten echter wel de voorschriften van de algemene Belgische wetgeving naleven op grond waarvan hun werknemers gegarandeerd hun dagloon ontvangen voor dagen wanneer de werkzaamheden zijn onderbroken vanwege barre weersomstandigheden.

Op het tabblad van elk land delen we belangrijke informatie voor bedrijven die bouwservices in het buitenland leveren of van plan zijn te leveren. De gepresenteerde onderwerpen worden uitgebreid besproken en besproken tijdens gesprekken met de partners van KFE Holding Sp. z o.o. verplichtingen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst.

Lees de informatie op deze site voordat u in het buitenland gaat werken en volg dan de updates. Als u vragen hebt, neemt u contact op met onze verkoopvertegenwoordiger, die u kan helpen de betekenis van de gepresenteerde vermeldingen of documenten uit te leggen.