België

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Belgische wetgeving betreffende hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden, op grond waarvan in sommige gevallen opdrachtgevers en ondernemers worden verplicht om bij de betaling van facturen van hun aannemer of onderaannemer bepaalde bedragen af te trekken ten behoeve van de sociale zekerheid en de belastingdienst.

Dit gebeurt wanneer, bijvoorbeeld, een aannemer die als ondernemer is geregistreerd (registratie dient te worden toegekend door een hiertoe bevoegde provinciale commissie) niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten opzichte van de PDOK en/of geen sociale zekerheidsbijdragen heeft betaald.
Deze wetgeving voorziet echter in een vrijstelling voor niet in België gevestigde werkgevers die geen registratie als ondernemer hebben. Een opdrachtgever of aannemer dient geen bedragen af te trekken uit hoofde van sociale zekerheid, indien deze werkgever geen sociale schulden in België heeft (bijv. bij de PDOK) en al zijn werknemers in het bezit zijn van een geldig detacheringsbewijs (= formulier E101/A1).
KomFort garandeert ondersteuning bij alle handelingen in verband met de Limosa-melding, het A1/E101 formulier en registratie bij de PDOK, en zorgt er zo voor dat aan alle verplichtingen wordt voldaan.

Op het tabblad van elk land delen we belangrijke informatie voor bedrijven die bouwservices in het buitenland leveren of van plan zijn te leveren. De gepresenteerde onderwerpen worden uitgebreid besproken en besproken tijdens gesprekken met de partners van KFE Holding Sp. z o.o. verplichtingen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst.

Lees de informatie op deze site voordat u in het buitenland gaat werken en volg dan de updates. Als u vragen hebt, neemt u contact op met onze verkoopvertegenwoordiger, die u kan helpen de betekenis van de gepresenteerde vermeldingen of documenten uit te leggen.