België

Onderaanneming en detachering

Definities van onderaanneming en detachering

Onderaanneming (uitbesteding) en detachering zijn begrippen die niet door iedereen op dezelfde manier worden begrepen. KomFort hanteert de volgende definities: onderaanneming is een volstrekt legaal systeem, waar klanten alleen maar voordeel uit kunnen halen en met slechts één doel – levering van een eindproduct in overeenstemming met de voorwaarden van de voorlopige overeenkomst wat betreft de leveringstermijn, de prijs en de kwaliteit; detachering is een activiteit die binnen Europa plaatsvindt en maakt het mogelijk voor ondernemingen of zelfstandigen om een deel van de werkzaamheden in het buitenland uit te voeren, zolang aan de wettelijke vereisten en lokale arbeidsvoorwaarden wordt voldaan.

Natuurlijk hebben veel mensen hun eigen idee van onderaanneming. Sommige aannemers besteden de uitvoering van bepaalde werkzaamheden uit aan vele zelfstandigen, waarbij de arbeidsrelatie die van werkgever en werknemer is, in andere woorden, de aannemer is de baas. Sinds 1 mei 2004 hebben veel Poolse werknemers zich in België laten registreren en werken op deze manier daar in de bouwsector. Bij Komfort noemen wij dat verborgen arbeid en wij keuren dergelijke praktijken ten zeerste af. Veel bedrijven die hun zetel hebben in landen waar de wetgeving omtrent uitzendarbeid zeer flexibel is (met name in Nederland) maken gebruik van het systeem van uitzendarbeid om officieel te kunnen functioneren als agentschappen die “detacheren” en op grond daarvan Poolse werknemers (onder anderen) als “onderaannemers” naar België (bijvoorbeeld) te sturen om in de bouw te werken. Grote bedrijven richten zich vaak, bewust of niet, tot dergelijke “agentschappen”, omdat deze systemen zeer onduidelijk zijn, vooral aangezien het vaak “postbusbedrijven” betreft.

Het is uw verantwoordelijkheid niet om te verifiëren of dergelijke praktijken in overeenstemming met de wet zijn. KomFort biedt u ook hier ondersteuning en wij zullen u wijzen op de erbarmelijke kwaliteitsgaranties die worden aangeboden door dit systeem dat ten onrechte “detachering van onderaannemers” wordt genoemd. Tegelijkertijd wijzen wij de ondernemers waar dergelijke bedrijven contact mee hebben gehad er op dat een samenwerking met zulke agentschappen of postbusbedrijven hun reputatie nadelig kan beïnvloeden. KomFort heeft niets te maken met dergelijke bedrijven. Wij zijn er voor om het contact te vergemakkelijken en de communicatie te optimaliseren tussen Poolse, Belgische en/of Franse bedrijven. KomFort ondersteunt beide partijen bij de voorbereiding van de documentatie, op de bouwplaats en altijd wanneer dat nodig is (om bepaalde kwesties toe te lichten in de loop van de samenwerking).

De onderstaande aspecten zijn naar onze mening een goed uitgangspunt voor een gegarandeerde kwaliteit van het werk van een onderaannemer. 

– De onderaannemingsovereenkomst wordt direct tussen de onderaannemer die de werkzaamheden uitvoert en de aannemer gesloten.
– Het onderwerp van de onderaannemingsovereenkomsten is niet het ter beschikking stellen van werknemers, maar juist de uitvoering van het project: het volledige project (de bouwwerkzaamheden en alle afwerkingen) of een element van dit project (dak, elektriciteit, funderingen, enz.).
– De door ons vertegenwoordigde Poolse bedrijven werken met hun vaste teams van werknemers, er is dus geen sprake van bemiddeling. Wij kennen de kwaliteit van hun werk, omdat wij deze hebben getest in Polen.
– Dit zijn werkelijk Poolse bedrijven, wat betekent dat zij het grootste deel van hun omzet op het grondgebied van Polen behalen.
– Komfort controleert zelf of het bedrijf dat werknemers detacheert om een onderaannemingsovereenkomst uit te voeren voldoet aan alle juridische en administratieve vereisten in het land van detachering (bijv. in geval van België: Limosa en A1).
Indien u zich zorgen maakt dat u toch een onderaannemingsovereenkomst aangaat die uw reputatie nadelig zal beïnvloeden, dan kunnen wij u het nodige advies bieden en u in contact brengen met betrouwbare bedrijven.

Op het tabblad van elk land delen we belangrijke informatie voor bedrijven die bouwservices in het buitenland leveren of van plan zijn te leveren. De gepresenteerde onderwerpen worden uitgebreid besproken en besproken tijdens gesprekken met de partners van KFE Holding Sp. z o.o. verplichtingen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst.

Lees de informatie op deze site voordat u in het buitenland gaat werken en volg dan de updates. Als u vragen hebt, neemt u contact op met onze verkoopvertegenwoordiger, die u kan helpen de betekenis van de gepresenteerde vermeldingen of documenten uit te leggen.