België

Sociale zekerheid

Elke Lidstaat van de Europese Unie heeft instanties die verantwoordelijk zijn voor het regelen van de sociale zekerheid. In Frankrijk is dit de URSSAF, in België de RSZ en in Polen de ZUS.

Dankzij de Europese wetgeving werkt de RSZ samen met bevoegde instanties in andere landen, waar het systeem voor de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels van toepassing is. In het kader van de bovengenoemde samenwerking verstrekken deze instantie informatie aan elkaar betreffende betaalde premies, tijdvakken van verzekering, enz.

Één van de beginsels van het systeem voor Coördinatie is het beginsel van eenheid van het toepasselijke recht. Volgens dit principe en onder bepaalde voorwaarden is een werknemer die in België is gedetacheerd en die gebruik maakt van de sociale zekerheid in het land waar hij/zij werkzaam is (bijvoorbeeld de ZUS), niet onderworpen aan het Belgisch stelsel van sociale zekerheid. Een dergelijke werknemer mag echter wel gebruik maken van bepaalde voordelen bedoeld voor personen die aan het Belgische stelsel van sociale zekerheid zijn onderworpen, zoals de gezondheidszorg (zie Ziektekostenverzekering).

Op het tabblad van elk land delen we belangrijke informatie voor bedrijven die bouwservices in het buitenland leveren of van plan zijn te leveren. De gepresenteerde onderwerpen worden uitgebreid besproken en besproken tijdens gesprekken met de partners van KFE Holding Sp. z o.o. verplichtingen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst.

Lees de informatie op deze site voordat u in het buitenland gaat werken en volg dan de updates. Als u vragen hebt, neemt u contact op met onze verkoopvertegenwoordiger, die u kan helpen de betekenis van de gepresenteerde vermeldingen of documenten uit te leggen.