België

Limosa

Limosa is een systeem (meldingsplicht) dat door de Belgische overheid is ingevoerd om alle verplichte formaliteiten te vereenvoudigen voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in België werken. In het kader van dit systeem moeten alle buitenlanders die in België werken een verklaring indienen bij de Belgische overheid betreffende het soort werk dat ze in België verrichten. Door aan deze verplichting te voldoen, kunnen deze werknemers er zeker van zijn dat alle formaliteiten goed zijn vervuld.

Als Belgische onderneming bent u verplicht de administratieve en juridische situatie te controleren van uw buitenlandse onderaannemers. Hiervoor hoeft u enkel de buitenlandse dienstverlener te vragen om een “Limosa 1” formulier te leveren voor elk van zijn werknemers.

Middels dit formulier moet de buitenlandse werkgever de volgende informatie betreffende zijn gedetacheerde werknemers doorgeven:

– de identificatiegegevens van de werknemer of de zelfstandige;
– de datum waarop de opdracht in België begint en eindigt;
– de soort diensten die in België verricht zullen worden of de betreffende economische sector;
– de plaats in België waar er daadwerkelijk gewerkt wordt;
– de identificatiegegevens van de Belgische klant of opdrachtgever;
– de identificatiegegevens van de werkgever;
– de wekelijkse arbeidstijd van de werknemer;
– de werktijden van de werknemer.

Alle bedrijven die door KomFort worden vertegenwoordigd, zijn officieel aangemeld en voldoen volledig aan de Belgische wetgeving. Als klant van KomFort zult u altijd toegang hebben tot de “Limosa 1” documenten van de gedetacheerde werknemers die op uw bouwplaats werkzaam zijn via www.archive-komfort.eu. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bron: officiële website www.limosa.be

Op het tabblad van elk land delen we belangrijke informatie voor bedrijven die bouwservices in het buitenland leveren of van plan zijn te leveren. De gepresenteerde onderwerpen worden uitgebreid besproken en besproken tijdens gesprekken met de partners van KFE Holding Sp. z o.o. verplichtingen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst.

Lees de informatie op deze site voordat u in het buitenland gaat werken en volg dan de updates. Als u vragen hebt, neemt u contact op met onze verkoopvertegenwoordiger, die u kan helpen de betekenis van de gepresenteerde vermeldingen of documenten uit te leggen.