EU

Detachering van werknemers in EU-landen

De landen van de Europese Unie hechten veel belang aan de legaliteit van de tewerkstelling van werknemers, wat resulteert in frequente inspecties. Het is nuttig om mensen te hebben met kennis en ervaring op het gebied van legale arbeid in Europa.

Een gedetacheerde persoon heeft geen speciale werkvergunning nodig in de landen van de Europese Unie. Tijdens de delegatie oefent de werknemer zijn plichten uit met dezelfde rechten als een inwoner van dat land in een gelijkwaardige positie.

Meer informatie

BENT U OP ZOEK NAAR EEN

onderaannemer?

Op het tabblad van elk land delen we belangrijke informatie voor bedrijven die bouwservices in het buitenland leveren of van plan zijn te leveren. De gepresenteerde onderwerpen worden uitgebreid besproken en besproken tijdens gesprekken met de partners van KFE Holding Sp. z o.o. verplichtingen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst.

Lees de informatie op deze site voordat u in het buitenland gaat werken en volg dan de updates. Als u vragen hebt, neemt u contact op met onze verkoopvertegenwoordiger, die u kan helpen de betekenis van de gepresenteerde vermeldingen of documenten uit te leggen.