EU

Richtlijn 96/71/EG

DE HOOFDBEPALINGEN VAN RICHTLIJN 96/71/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 16 DECEMBER 1996
WAT IS EEN RICHTLIJN? 
Richtlijnen behoren tot het secundaire gemeenschapsrecht. Een Europese richtlijn stelt doelstellingen vast die de EU-landen moeten bereiken, maar laat hen de keuze van de middelen.

OP WIE IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING? 
De Richtlijn is van toepassing op in een Lidstaat gevestigde ondernemingen die in het kader van transnationale dienstverrichtingen werknemers detacheren op het grondgebied van een andere Lidstaat.
HOOFDBEPALINGEN 
De Lidstaten zien erop toe dat de bovengenoemde ondernemingen – ongeacht het recht dat van toepassing is op het dienstverband – voor de op hun grondgebied ter beschikking gestelde werknemers wat de hierna genoemde aangelegenheden betreft, de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden garanderen die, in de Lidstaat waar het werk wordt uitgevoerd, zijn vastgelegd. Dit geldt onder andere voor wettelijke bepalingen betreffende minimumlonen, vakantiedagen, enz. De verplichting om te voldoen aan het arbeidsrecht van het land van ontvangst [land van terbeschikkingstelling] is niet afhankelijk van de duur van de terbeschikkingstelling.
In sommige omstandigheden kan de werkgever worden vrijgesteld van de toepassing van het minimumloon van het land van terbeschikkingstelling.

In ieder geval hebben de werkgevers de vrijheid om betere arbeidsomstandigheden aan hun werknemers te bieden dan wat vereist wordt in het land van terbeschikkingstelling.

Op het tabblad van elk land delen we belangrijke informatie voor bedrijven die bouwservices in het buitenland leveren of van plan zijn te leveren. De gepresenteerde onderwerpen worden uitgebreid besproken en besproken tijdens gesprekken met de partners van KFE Holding Sp. z o.o. verplichtingen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst.

Lees de informatie op deze site voordat u in het buitenland gaat werken en volg dan de updates. Als u vragen hebt, neemt u contact op met onze verkoopvertegenwoordiger, die u kan helpen de betekenis van de gepresenteerde vermeldingen of documenten uit te leggen.