EU

Ziektekostenverzekering

In landen waar de Coördinatie van socialezekerheidsstelsels van toepassing is, dient een Europese ziekteverzekeringskaart te worden verstrekt. Dit document heeft dezelfde vorm in alle landen van de Europese Unie en maakt het mogelijk om gebruik te maken van de gezondheidszorg tijdens een voorlopig verblijf in het buitenland.

In principe heeft de verzekerde, oftewel de houder van de Kaart, dezelfde toegang tot de openbare gezondheidszorg als de verzekerde inwoners van het land waar de verzekerde verblijft. Dit betekent dat indien een bepaalde medische dienst daar gratis wordt verleend in een bevoegde medische instelling (niet in elke kliniek), dan kan de verzekerde profiteren van gratis gezondheidszorg. De kosten zullen worden vergoed door een bevoegde instantie in het land waar de verzekeringspremies betaald worden (bijv. voor een werknemer die verzekeringspremies in Polen betaald, is het NFZ de bevoegde instantie). Er dient echter rekening te worden gehouden met het feit dat deze regel niet van toepassing is als het [enige] doel van de reis het ontvangen van medische zorg is.
Personen die in Polen hun verzekeringspremie betalen, ontvangen van het Nationale Ziekenfonds (NFZ) een Europese ziekteverzekeringskaart. Om deze kaart te ontvangen, moet een Verklaring worden ingediend betreffende het recht op sociale zekerheid van de houder van het A1-formulier.

Op het tabblad van elk land delen we belangrijke informatie voor bedrijven die bouwservices in het buitenland leveren of van plan zijn te leveren. De gepresenteerde onderwerpen worden uitgebreid besproken en besproken tijdens gesprekken met de partners van KFE Holding Sp. z o.o. verplichtingen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst.

Lees de informatie op deze site voordat u in het buitenland gaat werken en volg dan de updates. Als u vragen hebt, neemt u contact op met onze verkoopvertegenwoordiger, die u kan helpen de betekenis van de gepresenteerde vermeldingen of documenten uit te leggen.