Luxemburg

Minimumlonen

Net als in België, Frankrijk en Duitsland moet je in Luxemburg letten op de minimumlonen die hier gelden. Deze verplichting vloeit voort uit EU-richtlijn 96/71 / EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers in het kader van het verrichten van diensten die het minimumloon van gedetacheerde werknemers garandeert. Volgens de Luxemburgse regels zijn de minimum loonregels van toepassing op zowel binnenlandse als buitenlandse werknemers. Salariscijfers zijn afhankelijk van de leeftijd en kwalificaties van de werknemer. Vanaf 1 oktober 2012 bedraagt het minimumloon voor een volwassen, gekwalificeerde werknemer € 10,6735 per uur.

Op het tabblad van elk land delen we belangrijke informatie voor bedrijven die bouwservices in het buitenland leveren of van plan zijn te leveren. De gepresenteerde onderwerpen worden uitgebreid besproken en besproken tijdens gesprekken met de partners van KFE Holding Sp. z o.o. verplichtingen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst.

Lees de informatie op deze site voordat u in het buitenland gaat werken en volg dan de updates. Als u vragen hebt, neemt u contact op met onze verkoopvertegenwoordiger, die u kan helpen de betekenis van de gepresenteerde vermeldingen of documenten uit te leggen.