Luxemburg

Certificat Préalable

Als een onderaannemer een attest CEE verkrijgt, moet hij / zij een certificaat van voorafgaande kennisgeving ontvangen voor tijdelijke en incidentele diensten (voor Certificat de Déclaration Préalable) op het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg. Om hieraan te voldoen, dient hij hiervoor een afzonderlijke aanvraag in te dienen. Deze aanvraag moet vergezeld gaan van het attest CEE en een vergoeding van 24 € betalen. Het Certificat de Déclaration Préalable moet beschikbaar zijn voordat het werk begint.

Er moet ook worden opgemerkt dat deze machtiging geen onbeperkte toestemming geeft om diensten op het grondgebied van Luxemburg te verrichten. Het machtigt alleen de uitvoering van tijdelijke en incidentele diensten. Bovendien staat deze autorisatie alleen toe om activiteiten uit te voeren die duidelijk in dit document zijn vermeld.

Op het tabblad van elk land delen we belangrijke informatie voor bedrijven die bouwservices in het buitenland leveren of van plan zijn te leveren. De gepresenteerde onderwerpen worden uitgebreid besproken en besproken tijdens gesprekken met de partners van KFE Holding Sp. z o.o. verplichtingen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst.

Lees de informatie op deze site voordat u in het buitenland gaat werken en volg dan de updates. Als u vragen hebt, neemt u contact op met onze verkoopvertegenwoordiger, die u kan helpen de betekenis van de gepresenteerde vermeldingen of documenten uit te leggen.