Luxemburg

MEA

Als de onderaannemer een certificaat van voorafgaande kennisgeving ontvangt voor het verrichten van tijdelijke en incidentele diensten, moet hij dan verdere actie ondernemen. Hij moet autorisatie aanvragen om werknemers te sturen voordat het werk begint – de MEA (Franse Communication de Détachement de Salaires, CDS). Dit certificaat bevat de namen van de werknemers die worden geplaatst.

Als de diensten gedurende een langere periode in Luxemburg worden aangeboden, kunnen we de bevoegde autoriteit hiervan op de hoogte brengen. Dan is het voldoende als een onderaannemer het Bureau een samenvatting geeft. Volgens de overeenkomst kan de deadline voor het indienen van aanvragen vervolgens elk kwartaal of halverwege het jaar worden verlengd.

Op het tabblad van elk land delen we belangrijke informatie voor bedrijven die bouwservices in het buitenland leveren of van plan zijn te leveren. De gepresenteerde onderwerpen worden uitgebreid besproken en besproken tijdens gesprekken met de partners van KFE Holding Sp. z o.o. verplichtingen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst.

Lees de informatie op deze site voordat u in het buitenland gaat werken en volg dan de updates. Als u vragen hebt, neemt u contact op met onze verkoopvertegenwoordiger, die u kan helpen de betekenis van de gepresenteerde vermeldingen of documenten uit te leggen.