Luksemburg

Zgłoszenie świadczenia usług

Przedsiębiorstwa, które chcą realizować prace budowlane na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga – muszą dokonać zgłoszenia tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług  i otrzymać specjalny certyfikat.  Wymóg ten dotyczy także firm zagranicznych wykonujących prace okazjonalne i transgraniczne na terenie Luksemburga.

Należy pamiętać, że certyfikat nie daje nieograniczonego prawa do wykonywania usług na terenie Luksemburga. Upoważnia jedynie do świadczeń o charakterze okazjonalnym. Istotny jest również fakt, że certyfikat należy bezwzględnie otrzymać przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności na terenie Luksemburga oraz to, że zakres wykonywanej działalności jest ściśle ograniczony do sektora wskazanego w tym dokumencie.

W zakładce każdego kraju sygnalizujemy zagadnienia ważne dla firm eksportujących lub planujących eksport usług budowlanych. Prezentowane tematy będą poszerzane i omawiane szczegółowo w trakcie rozmów z Partnerami firmy KFE Holding Sp. z o.o. w ramach obowiązków wynikających z umowy o współpracę.

 

Prosimy zapoznać się z informacjami na tej stronie przed rozpoczęciem działalności za granicą a następnie śledzić aktualizacje. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, który pomoże wyjaśnić znaczenie prezentowanych zapisów lub dokumentów.

 

Ze względu na złożoność zagadnień prawnoadministracyjnych związanych z eksportem usług budowlanych, treści prezentowane na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie mogą być traktowane jako wyczerpujący zasób wiedzy w tym przedmiocie i nie mają charakteru porad prawnych ani ekspertyz w tym zakresie. Treści dotyczące aspektów prawnych, zawarte na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie stanowią oferty handlowej.