Luksemburg

Elektroniczne zgłoszenie oddelegowania

W razie delegowania pracowników budowlanych na budowy na terenie Luksemburga, pracodawca zobowiązany jest do dokonania obowiązkowego elektronicznego zgłoszenia oddelegowania pracowników, z podaniem imion, nazwisk, miejsca realizacji prac oraz przesłaniem odpowiednich dokumentów o charakterze płacowym. Ponadto Pracodawca zobowiązany jest posiadać odpowiednią pulę dokumentów na budowie w Luksemburgu oraz przestrzegać lokalnych przepisów pracowniczych.

 

W zakładce każdego kraju sygnalizujemy zagadnienia ważne dla firm eksportujących lub planujących eksport usług budowlanych. Prezentowane tematy będą poszerzane i omawiane szczegółowo w trakcie rozmów z Partnerami firmy KFE Holding Sp. z o.o. w ramach obowiązków wynikających z umowy o współpracę.

 

Prosimy zapoznać się z informacjami na tej stronie przed rozpoczęciem działalności za granicą a następnie śledzić aktualizacje. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, który pomoże wyjaśnić znaczenie prezentowanych zapisów lub dokumentów.

 

Ze względu na złożoność zagadnień prawnoadministracyjnych związanych z eksportem usług budowlanych, treści prezentowane na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie mogą być traktowane jako wyczerpujący zasób wiedzy w tym przedmiocie i nie mają charakteru porad prawnych ani ekspertyz w tym zakresie. Treści dotyczące aspektów prawnych, zawarte na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie stanowią oferty handlowej.