Luksemburg

Minimalne stawki wynagrodzeń

Podobnie jak w Belgii, Francji, Niemczech, tak i w Luksemburgu należy stosować się do obowiązku wynikającego z unijnej dyrektywy nr 96/71/WE w zakresie zapewnienia delegowanym pracownikom na czas pracy za granicą, wynagrodzenia w wysokości co najmniej odpowiadającej stawkom obowiązującym w tym państwie gdzie pracownik wykonuje pracę.

 

Zgodne z obowiązującymi na terenie Luksemburga przepisami przestrzeganie obowiązku wypłaty minimalnego wynagrodzenia jest wiążące zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych firm. Stawki wynagrodzenia ustalone są w zależności od wieku i kwalifikacji pracowników.

W zakładce każdego kraju sygnalizujemy zagadnienia ważne dla firm eksportujących lub planujących eksport usług budowlanych. Prezentowane tematy będą poszerzane i omawiane szczegółowo w trakcie rozmów z Partnerami firmy KFE Holding Sp. z o.o. w ramach obowiązków wynikających z umowy o współpracę.

 

Prosimy zapoznać się z informacjami na tej stronie przed rozpoczęciem działalności za granicą a następnie śledzić aktualizacje. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, który pomoże wyjaśnić znaczenie prezentowanych zapisów lub dokumentów.

 

Ze względu na złożoność zagadnień prawnoadministracyjnych związanych z eksportem usług budowlanych, treści prezentowane na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie mogą być traktowane jako wyczerpujący zasób wiedzy w tym przedmiocie i nie mają charakteru porad prawnych ani ekspertyz w tym zakresie. Treści dotyczące aspektów prawnych, zawarte na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie stanowią oferty handlowej.