Poland

Zgłoszenia w Polsce przed rozpoczęciem kontraktów zagranicznych

Decyzja polskiej firmy budowlanej o świadczeniu usług za granicą powinna być poprzedzona analizą formalności z tym związanych. W obowiązku pracodawcy jest zapoznanie się z wymaganiami danego kraju UE, a przede wszystkim etapami administracyjnymi do zrealizowania w Polsce.

 

Pracownicy zatrudnieni przez firmy z siedzibą w Polsce mogą zostać skierowani przez pracodawcę do pracy na terytorium innego kraju w formie delegacji służbowej regulowanej przepisami Kodeksu Pracy lub odesłania (oddelegowania), którego sens sprowadza się do wyznaczenia pracownikowi tymczasowego miejsca świadczenia pracy poza siedzibą pracodawcy.

Learn more

LOOKING FOR

subcontractors?

W zakładce każdego kraju sygnalizujemy zagadnienia ważne dla firm eksportujących lub planujących eksport usług budowlanych. Prezentowane tematy będą poszerzane i omawiane szczegółowo w trakcie rozmów z Partnerami firmy KFE Holding Sp. z o.o. w ramach obowiązków wynikających z umowy o współpracę.

 

Prosimy zapoznać się z informacjami na tej stronie przed rozpoczęciem działalności za granicą a następnie śledzić aktualizacje. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, który pomoże wyjaśnić znaczenie prezentowanych zapisów lub dokumentów.

 

Ze względu na złożoność zagadnień prawnoadministracyjnych związanych z eksportem usług budowlanych, treści prezentowane na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie mogą być traktowane jako wyczerpujący zasób wiedzy w tym przedmiocie i nie mają charakteru porad prawnych ani ekspertyz w tym zakresie. Treści dotyczące aspektów prawnych, zawarte na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie stanowią oferty handlowej.