Spowolnienie gospodarcze staje się faktem w Europie. Budownictwo jest niestety jedną z jego głównych ofiar. Czy jest sposób by w budownictwie utrzymać się na powierzchni? Co zrobić by Twoja firma budowlana przetrwała kryzys?

Wysokie ceny energii elektrycznej, wysokie ceny gazu, a w Polsce dodatkowo problemy z węglem, wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe, niepewność – negatywne zjawiska w gospodarce skumulowały się w ostatnich miesiącach. Wszystkie te czynniki szczególnie dotkliwie wpływają na warunki inwestowania w sektorze budowlanym. Osłabienie popytu inwestycyjnego po stronie zleceniodawców remontowych i budowlanych jest naturalną konsekwencją rosnącego ryzyka i spadku globalnej aktywności gospodarczej.

Szczególnie narażone na wszystkie negatywne konsekwencje obecnej sytuacji są gospodarki wysoko energochłonne, takie jak m.in. Polska. Dlatego właśnie tutaj trudno patrzeć w przyszłość z optymizmem.

Nadzieją dla polskiego sektora budowlanego jest uruchamianie projektów służących środowisku i zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego – modernizacje i budowy o charakterze energooszczędnym, realizowane w ramach inwestycji ze środków publicznych lub dofinansowywane z pieniędzy publicznych. Czy i kiedy takie projekty zostaną uruchomione nie wiadomo.

Na szczęście sytuacja w bardziej niż Polska rozwiniętych gospodarkach Unii Europejskiej wygląda lepiej. Kraje takie jak Niemcy, Holandia czy Belgia realizują zabezpieczane gwarancjami publicznymi inwestycje modernizacyjne i projekty służące podnoszeniu efektywności energetycznej tych krajów. Stabilność gospodarcza krajów będących w strefie Euro jest większa niż w przypadku krajów poza strefą, narażonych dodatkowo na silne wahania kursu własnej waluty. Silniejsze gospodarki oznaczają także przedsiębiorstwa silniejsze i bardziej odporne na turbulencje gospodarcze. Oprócz tego zawsze są projekty budowlane, remontowe czy modernizacyjne, których po prostu nie można odkładać. Oznacza to, że w krajach UE mimo kryzysu jest wiele jest do zrobienia.

Podjęcie się eksportu usług budowlanych właśnie teraz jest szczególnie dobrym pomysłem. Zlecenia budowlane za granicą to nie tylko zapewnienie sobie ciągłość działałności ale także ochrona przed słabnącą polską walutą.

Inwestorzy budowlani – Partnerzy KomFortu – nie rezygnują z podjętych projektów inwestycyjnych. Wszystkie kontrakty są realizowane. A co więcej, cały czas zgłaszają do nas kolejne oferty – zlecenia budowlane i zlecenia remontowe do szybkiej realizacji jeszcze w 2022, a także w dłuższej perspektywie w 2023.

Realizacja zleceń budowlanych za granicą z KomFortem to pewność nawet przy złej koniunkturze budowlanej w Polsce, a także sposób by uciec przed słabnącym złotym.

Zapytaj o zlecenie: +48 509 691 776