Zastanawiasz się czy warto podjąć się zlecenia budowlanego za granicą, a może uważasz, że korzyści z eksportu usług budowlanych są mniejsze niż ryzyko działania na obcym gruncie?

 

Unikanie niepotrzebnego ryzyka to podstawa skutecznego działania. My wiemy o tym doskonale i dlatego służymy ekspercką wiedzą i doświadczeniem by Twoja firma mogła w pełni bezpiecznie delegować pracowników i realizować kontrakty budowlane w krajach Unii Europejskiej. My oferujemy zlecenie wraz z jego pełną obsługą, a Twoja firma deleguje pracowników budowlanych do jego realizacji.

 

Zgłoś się do nas dziś, a już wkrótce możesz dołączyć do grona naszych partnerów realizujących zlecenia budowlane we Francji, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Niemczech i innych krajach UE.

 

A jeśli potrzebujesz więcej informacji o delegowaniu pracowników budowlanych przeczytaj zamieszczone poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 

Co oznacza “delegowanie pracownika”?

Delegowanie pracownika to wysłanie pracownika do wykonania określonej usługi budowlanej, w przypadku delegowania do pracy za granicą jest to wykonanie usługi w kraju innym niż ten, w którym firma posiada swoją główną siedzibę. Delegowanie wewnątrz UE jest możliwe dzięki swobodzie przepływu pracowników, która stanowi jedną z podstawowych zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. Delegowanie ma charakter tymczasowy, związane jest z wykonywanym przez pracownika budowlanego zadaniem i po zakończeniu zlecenia pracownik wraca do kraju. Przez cały okres oddelegowania pracownik pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą, a wobec niego znajdują zastosowanie przepisy polskiego prawa pracy. Pracodawca zobowiązany jest jednak do przestrzegania lokalnego prawa w zakresie czasu pracy, wynagrodzenia, czy urlopów wypoczynkowych.

 

Jakie warunki musi spełniać firma, by móc delegować pracowników budowlanych do krajów UE?

  • Firma musi posiadać zarejestrowaną działalność w Polsce.
  • Podstawowa działalność firmy musi skupiać się na ryku polskim eksport usług jest bowiem świadczeniem wykonywanym tymczasowo i nie może być głównym źródłem utrzymania firmy.
  • Pracownicy budowlani, którzy mają zostać oddelegowani do pracy za granicą, muszą być zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Nie można zatrudniać pracowników, wyłącznie celem ich oddelegowania.

 

Czy pracownik oddelegowany za granicę jest ubezpieczony?

Tak. Pracownik oddelegowany przez cały czas pracy za granicą jest pracownikiem polskiej firmy. Nieprzerwanie podlega więc polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie A, wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które zwalnia pracodawcę z rejestracji pracownika w zagranicznej instytucji zabezpieczenia społecznego oraz z opłacania tam składek.

 

Współpraca z KomFortem to pewność i sukces na zagranicznych rynkach budowlanych!