Europejski Zielony Ład i redukcja zostawianego przez Europejczyków śladu węglowego to wyzwanie, ale także prawdziwa szansa dla sektora budowlanego w UE. Zbliża się moment, w którym wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane zostaną do wprowadzenia nowych przepisów o efektywności energetycznej. Przepisy czekają jeszcze na przyjęcie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, jednak jest to tylko formalność i przepisy wejdą w życie w tym roku.

Sektor budowlany w Zielonym Ładzie

Zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie w latach 2024–2030 mają osiągać oszczędności energii na poziomie półtoraprocent rocznie. Inwestycje mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne będą musiały spełniać nowe surowsze kryteria. Dodatkowo państwa UE będą miały obowiązek corocznej renowacji co najmniej 3% całkowitej powierzchni budynków będących własnością publiczną, na szczeblu centralnym i regionalnym.

Nowe regulacje mają wielkie znaczenie dla sektora budowlanego, stwarzając dodatkowe, nowe zapotrzebowanie na jego usługi. Zielony Ład oznacza ogromny wysiłek skierowany na modernizację budynków mieszkalnych i przemysłowych. Jednocześnie, co jest korzystne dla sektora budowlanego kluczowym czynnikiem oceny przy zamówieniach publicznych będzie wydajność energetyczna realizacji, a nie jak często do tej pory efektywność kosztowa. Oznacza to, że w sektorze budowlanym wzrośnie znaczenie jakości i kompetencji przedsiębiorstw i usługodawców remontowo-budowlanych.

Ze zmienionymi przepisami wiąże się również wzrost dostępności źródeł finansowania modernizacji energetycznej. Do dyspozycji inwestorów, w państwach członkowski, pozostają już teraz fundusze uruchomione na potrzeby uniezależniania się od surowców z Rosji. Realizacja założeń Zielonego Ładu jest kluczem do samowystarczalności energetycznej UE. Dodatkowo w państwach członkowskich uruchomione mają zostać tzw. „zielone”, niskooprocentowane kredyty na modernizację energetyczną realizowaną przez inwestorów indywidualnych, przede wszystkim przez gospodarstwa domowe.

Budujemy razem dla przyszłości

Można się spodziewać, że szczególna intensyfikacja projektów modernizacyjnych nastąpi w krajach Europy Zachodniej, które już od kilku lat realizują koncepcję samowystarczalności energetycznej. Oznacza to, że popyt na nowe prace budowlane i remontowe wzrośnie gwałtownie tam, gdzie już obecnie podaż jest niewystarczająca. W tej sytuacji polskie przedsiębiorstwa budowlane oraz indywidualni fachowcy, będą mogli wypełnić brakującą lukę. Polska jednak nie jest jedynym eksporterem usług budowlanych w Europie i choć nasi wykonawcy cieszą się dobrą opinią na rynku europejskim, nie muszą stać się głównymi beneficjentami koniunktury w budownictwie. Jak zawsze kluczowy jest właściwy partner, znający rynek budowlany w danym kraju UE, który zapewni dostęp do odpowiednich i sprofilowanych zleceń budowlanych, a jednocześnie zabezpieczy interesy wykonawcy.

KomFort od ponad 15 lat towarzyszy polskim przedsiębiorcom budowlanym na rynkach krajów Europy zachodniej. Wspieramy polski eksport usług budowlanych, dbamy o jakość kontraktu budowlanego i bezpieczeństwo jego realizacji, wspierając polskich wykonawców w całym procesie realizacji inwestycji budowlanej. Dzięki rozległej sieci zagranicznej współpracy, z inwestorami budowlanymi, oferujemy naszym Polskim partnerom aktualne i zawsze zweryfikowanych propozycje zleceń budowlanych z krajów Unii Europejskiej.

Zostań Partnerem KomFortu i zyskaj pewność

Nowe przepisy o efektywności energetycznej mogą być postrzegane jako trudne i obciążające gospodarkę, stanowią jednak znaczącą szansę dla branży budowlanej. Już dzisiaj zadbaj by wykorzystać tę szansę. Zostań Partnerem KomFortu i zyskaj pewność, że nie ominie Cię możliwość uczestniczenia w kluczowym dla przyszłości wyzwaniu stojącym przed wszystkimi obywatelami UE, ale realizowanym właśnie przez Twoją firmę budowlaną!