Delegowanie pracowników budowlanych za granicę w dobie pandemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 stało się zdecydowanie trudniejsze. Większość krajów stworzyła system bariery ochronnej dla osób przyjeżdżających, a także tych pracujących za granicą. Prawie wszystkie kraje UE wprowadziły liczne dodatkowe wymagania i procedury by minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Ograniczenie w delegowaniu pracowników budowlanych

Obostrzenia ulegały – w zależności od stopnia zachorowalności – poluzowaniu lub zaostrzeniu, co komplikowało delegowanie pracowników do krajów Unii Europejskiej. Od samego początku tj. od marca 2020 r. sytuacja zmieniała się bardzo dynamicznie. A wprowadzane restrykcje uderzały w poszczególne działy gospodarki, w tym także w branżę budowlaną, której działalność w dużym stopniu opiera się na pracownikach wyjeżdżających na zasadach delegowania.

Rządy poszczególnych krajów podejmowały szereg działań, które miały na celu możliwie jak najmniejsze ograniczenie swobody “normalnego” funkcjonowania. Kraje takie jak Belgia czy Niemcy od początku wypracowały, jasno określone, procedury legalnego wjazdu na swoje terytoria. Dzięki temu zagraniczni przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa budolwane, mogą w dalszym ciągu delegować pracowników do pracy za granicą co nie zagraża ich interesom.

Wymagania w zakresie delegowania pracowników budowlanych w czasie pandemii

  Do obligatoryjnych wymogów delegowania pracowników budowlanych z Polski nadal zalicza się:

 • zaświadczenie A1 (wydawane przez ZUS w Polsce),
 • właściwą deklarację oddelegowania,
 • rejestrację oraz stosowne wnioski składane odpowiednio wcześnie do organów administracyjnych w danych kraju.
  Swoboda przemieszczania się to jedno z podstawowych wolności obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Musimy jednak pamiętać, że szczególnie w czasach globalnej walki z koronawirusem prawo to stało się ograniczone. Zasadniczym punktem wyjścia w delegowaniu, a tym samym przemieszczaniu się pracowników jest obecnie w wielu krajach posiadanie przez każdą osobę dokumentu poświadczającego zmniejszone ryzyko roznoszenia Covid-19. Dokumenty uprawniające do przekraczania granic, w tym także w celach zawodowych to:

 • negatywny test PCR w kierunku COVID-19,
 • certyfikat Covid-19,
 • zaświadczenie poświadczające przyjęcie pełnej dawki szczepienia,
 • zaświadczenie o przebyciu choroby Covid-19.

Odpowiedni dokument, jeden z powyższych, należy posiadać przed wjazdem do większości krajów UE. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testu podróż jest niemożliwa.

Wymogi sanitarne na budowie

Pandemia wymogła również wzmożone wymogi sanitarne i dodatkowe środki bezpieczeństwa, co w przypadku budownictwa przełożyło się chociażby na tempo prac. Instytucje nadzorcze dokładnie weryfikują zachowanie należytej odległości między pracownikami, obecność środków dezynfekcyjnych, specjalne miejsca sanitarne z dostępem do umywalek itp. Kontrole na placach budowy są prowadzone bardzo wnikliwie a osoby odpowiedzialne za obiekty przestrzegają zasad sanitarnych i wymagają ich respektowania.

Co prawda początek roku 2020 przyniósł pogorszenie koniunktury w europejskim budownictwie wskutek zaostrzenia obostrzeń pandemicznych oraz gorszej niż w roku poprzednim pogody. Z biegiem czasu i “oswajania” się z nowymi zasadami funkcjonowania w czasach pandemii, podwykonawcy jak i zleceniodawcy zagraniczni wypracowali model
wzajemnego współdziałania z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Na szczęście nastroje firm w branży budowlanej są coraz lepsze ze względu na stopniowe wychodzenie z pandemii i wypracowane już procedury. Dzisiaj, z perspektywy czasu wiemy, że firmy polskie jak i zagraniczne potrafią pracować skutecznie również w tak dynamicznie zmieniających się warunkach.

KomFort działa elastycznie i skutecznie

Od początku pandemii wspieraliśmy naszych partnerów, którzy dzięki nam płynnie dostosowali się do nowych warunków.