Sinds zijn oprichting heeft KomFort geholpen Poolse bouwbedrijven te ondersteunen en promoten, evenals hun kennis en internationale ervaring te delen.

 

 

Uitvoer van diensten in Europa kan om verschillende redenen langzaam verlopen: cultureel, taalkundig en administratief. Een belemmering voor de ontwikkeling van internationale operaties ligt in verschillende wettelijke voorschriften of de noodzaak om veel complexe formele kwesties op te lossen. Komfort probeert deze beperkingen op te heffen door uitgebreide ondersteuning te bieden en de internationale handel in constructiediensten effectief te faciliteren.
De kennis en ervaring die nodig is om administratieve en juridische kwesties te beheren, is de hoeksteen van elke internationale actie. Hiermee kunt u vereenvoudigde administratieve procedures gebruiken en werken volgens landspecifieke regels.

Ons doel is om taal niet alleen als een communicatiemiddel te gebruiken, maar ook als een culturele uitwisseling. Daarom treden we op als tussenpersoon tussen onze klant en onze onderaannemers en bieden we onder andere de vertaling van documenten of taalondersteuning tijdens commerciële besprekingen.

Het afsluiten van een onderaannemingscontract stelt bedrijven in staat niet alleen internationale projecten uit te voeren, maar biedt ook een uitstekende mogelijkheid om professionele kennis of culturele ervaringen uit te wisselen tussen werknemers. Dit is in overeenstemming met de belangrijkste aannames van de Europese Unie, die gebaseerd zijn op het bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst.

Het hoofddoel van KomFort is om zijn klanten ervaren en ervaren onderaannemers te garanderen, met name in Polen, Spanje en Portugal.

U vindt informatie over bouwaanbiedingen in de EU in onze database.
Envoyer des commentaires