Przez kraje Europy przetacza się kolejna fala koronawirusa. W wielu krajach by móc bez przeszkód uczestniczyć w życiu społecznym konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego szczepienie przeciw Covid-19, negatywnego wyniku testu, czy zaświadczenia o przebyciu choroby. Niektóre kraje wprowadziły możliwość kontrolowania przez pracodawców statusu koronawirusowego pracowników, jednak często w wąskich obszarach, na przykład w przypadku służby zdrowia, czy edukacji.

 

Przepisy w zakresie kontroli epitemologicznej są różne w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, co powoduje wiele wątpliwości szczególnie w przypadku eksportu usług i delegowania pracowników między krajami europejskimi. Wątpliwości te dotyczą również sektora budowlanego.

 

W Belgii gdzie obecnie eksport usług budowlnaych realizuje wielu Partnerów KomFortu kontrowersje budzi tzw. Covid Safe Ticket, który zawiera informacje medyczne odnośnie danego pracownika na temat statusu szczepienia jak również ewentualnego zakażenia koronawirusem. Dzieje się tak ponieważ niektórzy pośród belgijskich pracodawców lub zleceniodawców wymagają od osób zatrudnianych okazania tych informacji. Jest to jednak obecnie w Belgii niezgodne z prawem.

 

Zarówno Wyższa Rada ds. Zapobiegania i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, jak i Urząd Ochrony Danych wydały negatywną opinię w tej sprawie. Bez względu na sektor, pracodawca nie może wymagać okazania certyfikatu Covid-19 od swoich pracowników jak również nie może ich zmusić do zainstalowania lub korzystania z aplikacji  dedykowanej Covid Safe Ticket w celu sprawdzenia statusu szczepień. Według Urzędu Ochrony Danych, żądanie informacji o statusie szczepienia stanowiących dane o stanie zdrowia pracownika wiążą się z przetwarzaniem danych
osobowych, dla którego musi być ustanowiona podstawa prawna.

 

Ponadto, wiąże się to również z brakiem możliwości nagradzania jak i karania pracowników posiadających lub nie Covid Safe Ticket w postaci np.

  • przyznania dodatkowych premii w ramach stosunku pracy,
  • zatrudnienia pracowników jedynie pod warunkiem okazania certyfikatu szczepień,
  • zwolnienia pracownika,
  • nałożenia na pracownika obowiązku pracy zdalnej,
  • odmówienia korzystania ze wspólnych pomieszczeń pracowniczych itp.

 

Należy pamiętać, że brak obowiązku okazania Covid Safe Ticket nie dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych w firmie, ale również osób, które przyjeżdżają do danej firmy w celach świadczenia np. usług naprawczych czy też  inspektorów, którzy posiadają dostęp do firm ze względów zawodowych.

 

Pracodawca belgijski nie ma prawa wymagać okazania dowodu szczepienia od indywidualnego pracowadawcy. Ma jednak możliwość uzyskania, za pośrednictwem swojego lekarza medycyny pracy, ogólnej informacji o odsetku zaszczapionych wśród swojego personelu. Podana wartość nie stanowi informacji o danych osobowych, ale anonimową liczbę, dlatego nie podlega ona ochronie danych osobowych. Jednak nawet w wypadku wysokiego wyszczepienia pracowników wszystkie środki zapobiegawcze w miejscu pracy muszą być nadal przestrzegane.

 

Bez względu na kraj prowadzenia działalności odpowiedzialny pracodawca musi dbać o stosowanie właściwych środków zapobiegawczych wobec wszystkich pracowników, bez rozróżnienia na szczepionych i nieszczepionych. W szczególności konieczne jest zapewnienie zasad zachowania dystansu społecznego w celu maksymalnej ochrony zdrowia pracowników, a tym samym ciągłości prowadzonej działalności. W sektorze budowlanym

Dbamy o bezpieczeństwo naszych Partnerów i ich pracowników dlatego od początku epidemii szczególną uwagę zwracamy na zapewnienie warunków reżimu sanitarnego w miejscu realizacji zlecenia budowlanego.