Z chwilą powstania KomFort za swoją misję obrał wsparcie oraz promocję polskich firm z sektora budowlanego, a także dzielenie się z nimi wiedzą i międzynarodowymi doświadczeniami.

 

 

Eksport usług na terenie Europy może być spowolniony z różnych przyczyn: kulturowych, językowych, administracyjnych. Hamulcem w rozwijaniu międzynarodowej działalności są odmienne regulacje prawne czy konieczność dopełnienia wielu skomplikowanych kwestii formalnych. KomFort stara się niwelować tego rodzaju ograniczenia, zapewniając kompleksowe wsparcie i skutecznie ułatwiających międzynarodową wymianę usług budowlanych.

 

Niezbędna wiedza i doświadczenia w zarządzaniu kwestiami administracyjnymi oraz prawnymi okazują się podstawą wszelakich działań międzynarodowych. Dzięki temu można korzystać z uproszczonych procedur administracyjnych i działać zgodnie z przepisami konkretnego kraju.

 

Naszym celem jest używanie języka nie tylko jako narzędzia komunikacji, lecz także wymiany kulturowej. Dlatego występujemy w roli pośrednika pomiędzy naszym klientem, a podwykonawcami, oferując m.in. tłumaczenia dokumentów czy wsparcie językowe podczas prowadzonych rozmów biznesowych.

 

Zawarcie umowy podwykonawczej pozwala firmom nie tylko realizować międzynarodowe projekty, lecz również stanowi doskonałą okazję do wymiany fachowej wiedzy czy doświadczeń kulturowych pomiędzy pracownikami. Jest to zbieżne z głównym założeniami Unii Europejskiej, które opierają się na budowie wspólnej przyszłości.

 

Nadrzędnym celem KomFortu jest gwarantowanie swoim klientom sprawdzonych i doświadczonych podwykonawców z m.in. Polski, Hiszpanii i Portugalii.

 

Informacje na temat ofert budowlanych w UE znajdziesz w naszej bazie.