Przynależność Polski do Unii Europejskiej i coraz większa mobilność Polaków przyczyniły się do rozpropagowania delegowania pracowników za granicę. Od wielu lat nasz kraj znajduje się w czołówce państw, które wykorzystują swobodę świadczenia usług i promują delegowanie jako korzystne dla rozwoju firm.

 

 

Najpopularniejsze kierunki delegowania

 

Polskie firmy najczęściej delegują swoich pracowników do Francji, Belgii, Holandii, Szwecji oraz Niemiec. Ta forma świadczenia usług jest szczególnie popularna w budownictwie, ale też w przemyśle i rolnictwie. Warunki, jakie musi spełniać firma, by delegować pracowników, nie są skomplikowane – powinna prowadzić znaczną część działalności w Polsce i udokumentować przynajmniej 1-miesięczny stosunek pracy z delegowanym pracownikiem opłaconą składką do ZUS.

“Przed przystąpieniem do realizacji zagranicznego kontraktu firma powinna dopełnić formalności również w kraju, do którego pracownicy są delegowani. W tym jednak względzie może liczyć na pomoc specjalistów KomFort Polska, która od lat reprezentuje przedsiębiorstwa budowlane na rynku europejskim”

Delegowanie – zjawisko niejednostronne

 

Nasz kraj jest liderem w świadczeniu usług transgranicznych. Jedynie w 2009 roku zjawisko delegowania zostało minimalnie przystopowane przez pogarszającą się sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem. Ostatnie dane wskazują, że w Unii Europejskiej pracuje ok. 1 miliona pracowników delegowanych, z czego ponad 20% stanowią Polacy. Tuż za nimi znajdują się Francuzi i Niemcy.

Ruch w obrębie delegowania działa jednak w dwie strony. W Polsce pracuje wielu obcokrajowców oddelegowanych m.in. z Białorusi, Ukrainy, Chin. Obecni są przede wszystkim w branży budowlanej i przemyśle.

 

Wizytówka Polski?

 

Chociaż delegowanie niewątpliwie stanowi alternatywę dla trudnej sytuacji branży budowlanej w Polsce, to nie powinno być rozpatrywane jedynie jako wyjście awaryjne. Zjawisko delegowanie jest ważne dla polskiej gospodarki i stanowi o konkurencyjności polskich firm. Nie bez znaczenia są też korzyści dla pracowników, którzy za granicą mogą liczyć na wyższe zarobki, ale też podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć doświadczenie.