Przygotowując się do wyjazdu na zagraniczny kontrakt i dokonujący wstępnej wyceny, warto wziąć pod uwagę szacunkowe koszty związane z oddelegowaniem pracowników i realizacją prac.

 

Oszacowanie kosztów, jakie należy uwzględnić, planując realizację zlecenia za granicą, pozwoli przede wszystkim przygotować dokładniejszą wycenę usług budowlanych. Dobry plan pozwoli również zminimalizować liczbę nieprzewidzianych wydatków, by w konsekwencji zmaksymalizować finalny zysk.

 

„KomFort wspiera podwykonawców eksportujących usługi za granicę w oszacowaniu kosztów, jak również w zorganizowaniu wyjazdu (m.in. zakwaterowanie, transport, eksploatacja sprzętu itp.)”

 

Koszty związane z delegowaniem pracowników

  • Wynagrodzenie dla pracowników

Zgodnie z unijną dyrektywą 96/71/WE na czas pracy za granicą pracodawca musi zapewnić pracownikom wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej stawkom obowiązującym w danym kraju. Stawki minimalne obowiązujące w większości krajów zależą m.in. od kwalifikacji, sektora budowlanego, regionu itd. Podczas tych kalkulacji należy uwzględnić również koszty związane z zatrudnieniem pracowników (ZUS, podatki). Podwykonawcy współpracujący z KomFort mają więc zapewnione wsparcie naszego Działu Administracyjnego, który pomaga w oszacowaniu kosztów wynagrodzenia zgodnie z prawem kraju oddelegowania.

  • Koszty transportowe

Podczas planowania budżetu, należy wziąć pod uwagę zarówno koszty dojazdu, jak i poruszania się na miejscu. Warto wybrać najbardziej wygodną i oszczędną formę dojazdów, uwzględniając rodzaj transportu — publiczny lub prywatny — oraz ceny paliwa lub biletów.

  • Koszty zakwaterowania

Koszty wynajmu mieszkania mogą wahać się w zależności od kraju regionu, wielkości wynajmowanego lokum, długości okresu najmu, standardu mieszkania. W tym przypadku KomFort dokłada wszelkich starań, aby znaleźć dla podwykonawców jak najkorzystniejsze ceny zakwaterowania. Ponieważ w krajach takich jak Belgia, Francja, Luksemburg czy Niemcy działamy już od wielu lat, jesteśmy w stanie zaproponować naprawdę korzystne opcje mieszkaniowe w dogodnej lokalizacji.

  • Ubezpieczenie społeczne

Pracodawca zobowiązany jest opłacać składki na ubezpieczenie społeczne swoich pracowników od podstawy wymiaru, która przy oddelegowaniu na wyjazdy zagraniczne nie może być niższa od kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

„Komfort zajmuje się przygotowaniem ofert budowlanych dla Podwykonawców, oraz wspomaga ich w dopełnieniu wszystkich kwestii organizacyjnych i formalnych związanych z eksportem usług.”

Koszty związane z realizacją budowy

W związku z wykonywaniem projektów budowlanych za granicą mogą pojawić się dodatkowe koszty, np. związane z eksploatacją sprzętu. Warto również pomyśleć o nieprzewidzianych sytuacjach, takich jak wydatki na naprawę sprzętu czy przestojach spowodowanych np. pogodą.

Przy realizacji wszelkiego rodzaju usług budowlanych należy dopełnić również różnorodne formalności administracyjne czy księgowe, zarówno w kraju, jak i za granicą. W tym przypadku również zapewniamy kompleksowe wsparcie współpracującym z nami Podwykonawcom. KomFort utrzymuje kontakt z lokalnymi biurami rachunkowymi, tak aby zapewnić najpełniejszą obsługę i ułatwić organizację formalnej strony wyjazdu, ograniczając przy tym wydatki.