KomFort Polska zmienia nazwę Spółki na KFE Holding Sp. z o.o. Zmiany związane są z sukcesywnym rozszerzaniem działalności w różnych branżach oraz krajach.

 

 

Pomimo zmian w nazewnictwie, dotychczasowa oferta skierowana do firm budowlanych oraz kompleksowa obsługa zapewniana polskim podwykonawcom nadal realizowane będą w takim samym zakresie. KomFort Polska działa niezależnie na europejskim rynku budowlanym, należąc jednocześnie do grupy KFE Holding. KFE Holding Sp. z o.o. jest ogniwem spajającym kilka podmiotów działających na zasadach partnerstwa w różnych krajach i branżach.

 

Obecnie mamy przyjemność współpracować z Partnerami we Francji, Niemczech, Belgii oraz Luksemburgu. Podwykonawcy z Polski, a także Hiszpanii czy Portugalii, poprzez współpracę z firmą KomFort mają szansę realizować legalne kontrakty budowlane za granicą. Nasi specjaliści zapewniają im kompleksowe wsparcie prawne, administracyjne, językowe oraz organizacyjne.

 

Zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na dotychczasowe działania firmy KomFort, współpracę z Partnerami czy zobowiązania wobec kontrahentów. Wszystkie dane kontaktowe (adresy korespondencyjne, numery telefonów, adresy e-mail itp.) pozostają bez zmian.