Francja

Stawki minimalne

Na czas pracy za granicą polski pracodawca delegujący pracownika do Francji powinien zapewnić mu wynagrodzenie w wysokości co najmniej odpowiadającej stawkom obowiązującym w tym państwie gdzie pracownik wykonuje pracę. Taki obowiązek wynika z unijnej dyrektywy nr 96/71/WE.

 

Kwoty minimalnego wynagrodzenia we Francji różnią się od stawek przewidzianych prawem polskim. Przykładowo, od 1 stycznia 2020 r., godzinowa minimalna stawka wynagrodzenia brutto, tzw. SMIC wynosi we Francji 10,15 € za godzinę.

 

Zapewnienie minimalnego wynagrodzenia jest jednym z obowiązków pracodawcy delegującego pracownika za granicę. Ponadto przepisy prawa obowiązujące w kraju wykonywania pracy stosuje się w zakresie urlopów, czasu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy itp. Przepisy te będą miały zastosowanie w relacjach pracownika z pracodawcą nawet jeśli pracownik został zatrudniony na podstawie polskiego prawa pracy. Dlatego przed delegowaniem pracownika za granicę przedsiębiorca powinien zapoznać się ze specyficznymi regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie w kraju do którego deleguje się pracowników.

W zakładce każdego kraju sygnalizujemy zagadnienia ważne dla firm eksportujących lub planujących eksport usług budowlanych. Prezentowane tematy będą poszerzane i omawiane szczegółowo w trakcie rozmów z Partnerami firmy KFE Holding Sp. z o.o. w ramach obowiązków wynikających z umowy o współpracę.

 

Prosimy zapoznać się z informacjami na tej stronie przed rozpoczęciem działalności za granicą a następnie śledzić aktualizacje. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, który pomoże wyjaśnić znaczenie prezentowanych zapisów lub dokumentów.

 

Ze względu na złożoność zagadnień prawnoadministracyjnych związanych z eksportem usług budowlanych, treści prezentowane na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie mogą być traktowane jako wyczerpujący zasób wiedzy w tym przedmiocie i nie mają charakteru porad prawnych ani ekspertyz w tym zakresie. Treści dotyczące aspektów prawnych, zawarte na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie stanowią oferty handlowej.