UE

A1/E101

Skoordynowany system zabezpieczenia społecznego przechodzi okres zmian z racji wejścia w życie od 1 maja 2010 r. nowych przepisów unijnych. Po zaistniałych zmianach obowiązujący do tej pory formularz E101 został zastąpiony przez nowy, tzw. A1. Trzeba jednak zaznaczyć, że formularze E101, które zostały wydane przed 1 maja 2010 pozostają ważne o ile ich czas obowiązywania nie wygasł. Więcej informacji o wprowadzonych zmianach na stronie: zmiany w oddelegowaniu 2010.

 

Idea stosowania formularza pozostaje jednak ta sama. Poświadcza on fakt, że składki na ubezpieczenie społeczne pracownika są wpłacane do właściwej instytucji w kraju zatrudnienia i w związku z tym pracownik jest tam ubezpieczony. Posiadanie takiego dokumentu zwalnia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w kraju, do którego jest delegowany pracownik. Pracodawca powinien zwrócić się do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie formularza A1 dla każdego z pracowników delegowanych za granicę. Formularz A1 jest podstawą wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, tzw. EKUZ.

 

Zarówno formularz A1 jak i Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego mają jednakową formę dla wszystkich krajów objętych koordynacją systemu zabezpieczenia społecznego.

W zakładce każdego kraju sygnalizujemy zagadnienia ważne dla firm eksportujących lub planujących eksport usług budowlanych. Prezentowane tematy będą poszerzane i omawiane szczegółowo w trakcie rozmów z Partnerami firmy KFE Holding Sp. z o.o. w ramach obowiązków wynikających z umowy o współpracę.

 

Prosimy zapoznać się z informacjami na tej stronie przed rozpoczęciem działalności za granicą a następnie śledzić aktualizacje. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, który pomoże wyjaśnić znaczenie prezentowanych zapisów lub dokumentów.

 

Ze względu na złożoność zagadnień prawnoadministracyjnych związanych z eksportem usług budowlanych, treści prezentowane na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie mogą być traktowane jako wyczerpujący zasób wiedzy w tym przedmiocie i nie mają charakteru porad prawnych ani ekspertyz w tym zakresie. Treści dotyczące aspektów prawnych, zawarte na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie stanowią oferty handlowej.