Polen staat al vele jaren vooraan in landen die van de vrijheid gebruik maken om diensten te verlenen en de detachering van werknemers in het buitenland en de ontwikkeling van ondernemingen te bevorderen.

Delegatie van de directoraten

De meeste Poolse bedrijven delegeren hun werknemers naar Frankrijk, België, Nederland, Zweden en Duitsland. Deze vorm van dienstverlening is met name populair in de bouw, maar ook in de industrie en de landbouw. De voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen om werknemers te delegeren, zijn niet ingewikkeld – ze moeten een aanzienlijk deel van hun activiteiten in Polen uitvoeren en ten minste één maand lang een arbeidsrelatie met een gedetacheerde werknemer aan ZUS bewijzen.

“Voordat een buitenlands contract wordt geïmplementeerd, moet het bedrijf ook de formaliteiten in het gastland invullen. In deze richting kan het echter rekenen op de hulp van specialisten van KomFort Poland, die al jaren bouwbedrijven op de Europese markt vertegenwoordigen ”

Onthechting – is niet eenzijdig

Polen is een leider in het aanbieden van grensoverschrijdende diensten. In 2009 werd het fenomeen van detachering gebagatelliseerd door de verslechtering van de economische situatie als gevolg van de crisis. Recente gegevens wijzen uit dat er in de Europese Unie ongeveer 1 miljoen gedetacheerde werknemers zijn, waarvan meer dan 20% in het Pools. Franse en Duitse werknemers staan ​​vlak achter hen.

Het groeiend aantal geplaatste mensen werkt in twee richtingen. Veel buitenlanders werken in Polen, onder meer met delegatie uit Wit-Rusland, Oekraïne en China. Ze zijn voornamelijk aanwezig in de bouwsector en de industrie.