Duitsland

Sociale zekerheid

In elk land van de EU zijn de autoriteiten verantwoordelijk voor het socialezekerheidsstelsel. Dat is; in Frankrijk: URSSAF, in België: l’ONSS, in Polen: ZUS, en in Duitsland: Deutsche Rentenversicherung.

 

Overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 van 29 april 2004 inzake de coördinatie van socialezekerheidsstelsels, is de Poolse werknemer die van Polen naar Polen in Polen wordt gedetacheerd onderworpen aan de Poolse socialezekerheidswetgeving in Polen, onder de voorwaarde dat volgens artikel 12, lid 2, de verwachte duur van het werk van de gedetacheerde werknemer niet meer dan 24 maanden bedraagt ​​en de werknemer niet is uitgezonden om een ​​andere gedetacheerde werknemer te vertegenwoordigen.

 

Voordat de Poolse werkgever de werknemer naar het werk in Duitsland stuurt, moet hij het A1-attest verkrijgen van de Poolse sociale zekerheidsinstantie ZUS, die verantwoordelijk is voor de Poolse sociale zekerheid. Het formulier A1 is 24 maanden geldig. In speciale gevallen kan het Duitse recht worden toegepast als het van meet af aan zeker is dat de duur van het dienstverband groter zal zijn dan 24. Gedetailleerde informatie wordt verstrekt door de consultants van KomFort Polska tijdens de handelsvergaderingen.

 

De wettelijke basis voor sociale verzekeringen in de lidstaten van de EU is de verordening van het Europees Parlement en de Raad EU nr. 883/2004 van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels, wet EU L 2004.166.1 met latere verlengingen.

Op het tabblad van elk land delen we belangrijke informatie voor bedrijven die bouwservices in het buitenland leveren of van plan zijn te leveren. De gepresenteerde onderwerpen worden uitgebreid besproken en besproken tijdens gesprekken met de partners van KFE Holding Sp. z o.o. verplichtingen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst.

Lees de informatie op deze site voordat u in het buitenland gaat werken en volg dan de updates. Als u vragen hebt, neemt u contact op met onze verkoopvertegenwoordiger, die u kan helpen de betekenis van de gepresenteerde vermeldingen of documenten uit te leggen.