Polen

Sociale zekerheid

De Poolse Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (ZUS) is een instantie die verantwoordelijk is voor de sociale zekerheid in Polen. In 1934 zijn vijf instanties van de sociale zekerheid samengebracht en zo is de ZUS ontstaan. De ZUS houdt zich vooral bezig met het vaststellen van de betalingsverplichting van verzekeringspremies, de berekening en inning van de premies, alsook de uitbetaling van uitkeringen.

Iedereen die in Polen werkzaam is, moet verzekerd zijn binnen het systeem van de ZUS (pensioen, arbeidsongeschiktheid, ziekte en ongevallen). Elke Poolse werkgever is verplicht zijn werknemer binnen 7 dagen vanaf tewerkstelling bij de ZUS aan te melden.

De door de werknemers en werkgevers betaalde premies worden onder andere overgemaakt naar het Sociaal Verzekeringsfonds, dat door de ZUS wordt beheerd. De hoofdtaak van dit fonds is het uitbetalen van uitkeringen aan verzekerden.

Andere fondsen van de ZUS en die een belangrijke rol spelen in het stelsel van sociale zekerheid zijn:
De Open Pensioenfondsen, het Nationale Ziekenfonds (NFZ), het Arbeidsfonds en het Loongarantiefonds.

De ZUS is eveneens belast met de uitvoering van internationale verdragen en overeenkomsten. In dit kader verstrekt de ZUS: – verklaringen in verband met de wetgeving inzake sociale zekerheid die van toepassing op de rechthebbende zijn, A1-formulieren (voor werknemers die naar het buitenland zijn gedetacheerd en die minstens sinds 1 maand verzekerd zijn);

– informatie aan buitenlandse instanties in het kader van de samenwerking die is voorzien in de internationale verdragen en overeenkomsten.

Op het tabblad van elk land delen we belangrijke informatie voor bedrijven die bouwservices in het buitenland leveren of van plan zijn te leveren. De gepresenteerde onderwerpen worden uitgebreid besproken en besproken tijdens gesprekken met de partners van KFE Holding Sp. z o.o. verplichtingen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst.

Lees de informatie op deze site voordat u in het buitenland gaat werken en volg dan de updates. Als u vragen hebt, neemt u contact op met onze verkoopvertegenwoordiger, die u kan helpen de betekenis van de gepresenteerde vermeldingen of documenten uit te leggen.