Duitsland

Registratie

Elke buitenlandse ondernemer die tijdelijke bouwwerkzaamheden in Duitsland wenst uit te voeren, moet vóór het begin van zijn werk schriftelijk een verzoek indienen bij de relevante douaneautoriteit. De ondernemer geeft de volgende informatie:

Namen, voornamen en geboortedata van werknemers die in Duitsland zijn geplaatst
Start en verwachte duur van het dienstverband
Plaats van tewerkstelling, evenals in de bouw – de bouwplaats
Naam, voornaam, geboortedatum en Duits adres van de persoon die verantwoordelijk is voor het contact met de controle-instanties (bijvoorbeeld sitemanager, meester, fabrieksdirecteur)
Industrie waarnaar de werknemer wordt gedetacheerd en in wie hij diensten moet verlenen.
Inschrijvingen kunnen rechtstreeks worden ingediend bij de relevante douaneautoriteit of elektronisch via de BFD West-website. De klant moet ook over certificaten beschikken die de naleving van minimumloonregelingen en andere wettelijke vereisten bevestigen.

Op het tabblad van elk land delen we belangrijke informatie voor bedrijven die bouwservices in het buitenland leveren of van plan zijn te leveren. De gepresenteerde onderwerpen worden uitgebreid besproken en besproken tijdens gesprekken met de partners van KFE Holding Sp. z o.o. verplichtingen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst.

Lees de informatie op deze site voordat u in het buitenland gaat werken en volg dan de updates. Als u vragen hebt, neemt u contact op met onze verkoopvertegenwoordiger, die u kan helpen de betekenis van de gepresenteerde vermeldingen of documenten uit te leggen.