Duitsland

Fiscale aansprakelijkheid in Duitsland

Volgens de Duits-Poolse wet ter vermijding van dubbele belasting ontstaat de belastingplicht uitsluitend in Polen zodra het bouwproject binnen 12 maanden is voltooid.

 

In dit specifieke geval kan het nodig zijn om uw eigen bedrijf te starten. De verplichting om de onderneming te registreren (in welk geval een belastingplicht ontstaat) bestaat als het werk van de onderaannemers gedurende zes maanden in Duitsland wordt uitgevoerd en als aan andere voorwaarden is voldaan overeenkomstig de Duitse wetgeving. Gedetailleerde informatie zal u worden verstrekt door KomFort Polska-adviseurs tijdens de handelsvergaderingen.

 

Als een registratie van het bedrijf nodig zou zijn, neem dan contact op met de respectieve verantwoordelijke instantie (belastingkantoor).

Op het tabblad van elk land delen we belangrijke informatie voor bedrijven die bouwservices in het buitenland leveren of van plan zijn te leveren. De gepresenteerde onderwerpen worden uitgebreid besproken en besproken tijdens gesprekken met de partners van KFE Holding Sp. z o.o. verplichtingen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst.

Lees de informatie op deze site voordat u in het buitenland gaat werken en volg dan de updates. Als u vragen hebt, neemt u contact op met onze verkoopvertegenwoordiger, die u kan helpen de betekenis van de gepresenteerde vermeldingen of documenten uit te leggen.